Kako li 990-PF fondacije pomaže u pronalaženju bespovratnih sredstava?

Zašto su dobri pisci Granta Snoop-a oko devedesetih godina osnivanja

Kako li 990-PF fondacije pomaže u pronalaženju bespovratnih sredstava?

990-PF je povratak informacija. Američke privatne fondacije moraju da podnesu sa službom za unutrašnje prihode svake godine.

990 je javni dokument koji obezbeđuje fiskalne informacije, imena staratelja i službenika, informacije o aplikaciji i listu potpune donacije.

Ove nedelje je lako pogledati online 990-PF. Mnoge velike fondacije objavljuju svoje 990-te na svojim web stranicama.

Možete ih naći i na:

Za više informacija o traženju temelja pogodnih za vašu aplikaciju za grant, pogledajte Online izvore informacija o donacijama i donatorima i 6 koraka za pronalaženje finansijskih sredstava za vaš grant .

Evo šta možete očekivati ​​na 990-PF.

Prilikom pripreme za traženje novca iz fondacije, u vašem je najboljem interesu da saznate više o tom finansijeru koliko god možete. 990 je jedan od načina za to.

Nazad na Kako napisati Predlog Granta.