Prednosti i slabosti pokretanja medicinske transkripcije

Medicinska transkripcija podrazumeva snimanje izveštaja lekara i drugih medicinskih stručnjaka i njihovo prepisivanje u pisane dokumente koji postaju stalan deo medicinske evidencije pacijenata. Posao takođe uključuje uređivanje dokumenata kreiranih pomoću računarskog softvera za prepoznavanje govora.

Neki medicinski transcriptionisti rade za medicinsku praksu i / ili bolnice i rade samo za ljekare u tim ustanovama.

Drugi rade za usluge koje pružaju medicinsku transkripciju za medicinske prakse i bolnice. Takođe je moguće samostalno raditi, obezbeđujući svoju bazu klijenata.

Ako volite da radite sami u mirnom okruženju za duga vremena, ovo bi moglo biti dobra prilika za pokretanje sopstvenog posla.

The Pros

Razmotrite ove razloge za pokretanje poslovanja sa medicinskom transkripcijom.

The Cons

Razmotrite ove potencijalne izazove koje biste mogli iskusiti prilikom započinjanja poslova medicinske transkripcije.