10 karakteristika karaktera uspješnih vlasnika malih preduzeća

Može biti stotinu izvanrednih osobina i osobina osobina koje definišu vas ili vaš omiljeni uspješni vlasnik malih preduzeća. Kada uporedite preduzetnike iza uspešnih malih preduzeća, ipak, nekoliko osobina se povećava na vrh.

Evo nekih od najčešćih i najsnažnijih karakteristika karaktera koji opisuju vlasnike malih preduzeća koji su započeli uspešne poslove.

 • 01 - Pogonjeno

  Većina vlasnika malih preduzeća će biti uspešna; oni žele da vide da njihova preduzeća raste, od pokretanja do uspostavljenog biznisa. Voz je veoma česta karakteristika uspešnih preduzetnika jer započinjanje biznisa može biti izazovno, a neki izazovi zahtevaju umjerenu količinu konkurentnosti, odlučnosti i motivacije.
 • 02 - Ciljno orijentisan

  Voz može dostići vlasnika malih preduzeća daleko, pod uslovom da se postigne cilj. Bez SMART ciljeva i sposobnosti da se usredsrede na radnje potrebne za postizanje tih ciljeva, uspeh može biti neuobičajen. Najuspešniji vlasnici biznisa imaju vremena da postavljaju ciljeve, tako da imaju jasnoću o tome gde idu i kako nameravaju da stignu tamo.
 • 03 - Uveren

  Poverenje je vrlo moćna karakteristika osobina koja može da uspostavi poverenje, olakša poštovanje i često dovede do povećanog uspeha. Najuspešniji vlasnici preduzeća imaju stabilno, tiho poverenje koje ne ograničava aroganciju ili egotizam.
 • 04 - Strasan

  Može biti veoma teško prevladati izazove pokretanja i vođenja uspešnog posla bez stvarne strasti za vaš rad . Neki od najuspešnijih vlasnika malih preduzeća imaju ili direktno razvijene biznise zasnovane na svojim strastima, ili su sposobni da uključe stvari koje su strastveni u svakodnevnom radu svojih preduzeća.
 • 05 - Budućnost umišljena

  Pošto značajan deo poslovnog uspeha može biti povezan sa finansijskim uspehom, najuspešniji vlasnici malih preduzeća postaju veoma savršeni u stvaranju budžeta i pridržavaju se im kako upravljaju poslovanjem svog poslovanja. Ova sposobnost da znate koja sredstva imate na raspolaganju, gde ćete smanjiti troškove i kako donositi pametne odluke kada je u pitanju trošenje, često može utvrditi uspjeh malog biznisa.
 • 06 - Samouzdan

  Dok izgradnja i upravljanje timom može biti važan deo nekih malih preduzeća, mnogi uspešni preduzetnici takođe imaju definisanu samopouzdanje. Sposobnost razmišljanja i djelovanja nezavisno, bez učešća drugih, vrlo je česta osobina uspješnih vlasnika malih preduzeća.
 • 07 - Skromni

  Mnogi preduzetnici mogu biti samopouzdani, ali najuspešniji su takođe u mogućnosti da zatraže pomoć kada im to zatreba, da daju kredit u kome dolazi kredit, da prizna kada su u krivu i da prihvate konstruktivnu kritiku. Ovi vlasnici malih preduzeća imaju sposobnost da drže stopala na tlu tokom čak i najosetljivijeg postignuća, i nikada ne zaborave odakle počeli.
 • 08 - Otporno

  Biti vlasnik malog preduzeća dolazi sa svojim gore i padovima; postoje pobede, oporavak, haos i mirne vode. Najuspešniji preduzetnici su oni koji su otporni i sposobni da se vrate unazad nakon neočekivanog izazova i vrate se nazad nakon suočavanja sa oporavkom.
 • 09 - Fokusiran

  Mnogi vlasnici malih preduzeća obavljaju širok spektar odgovornosti u svom poslu, u toku radnog dana u različitim kantama. Sposobnost blokiranja distrakcija i fokusiranje na neposredni problem, zadatak ili cilj, kao i veću sliku može biti ključna osobina uspešnog preduzetnika.
 • 10 - Otvoreni umovi

  Iako fokus predstavlja važnu osobinu koja se nalazi u najuspešnijim vlasnicima malih preduzeća, takođe je važno držati otvoren um i razmotriti različite perspektive. Vlasnici malih preduzeća koji su spremni da razmotre alternativne ideje i probaju nove procese, verovatno će postići značajne nivoe uspeha.