Kako kreirati društveni medijski plan

Ne morate da znate kako da koristite četrnaest različitih društvenih platformi za kreiranje plana društvenih medija ili da ih ostavite nekoliko dana. Sve što stvarno treba da uradite je da napravite pet odluka, a zatim ih pratite. Zato razmislite i beležite odgovore na sljedeće: