Šta biste trebali znati o APA stilu

Jedan od najčešćih stilova pisanja je stil APA. Ovaj stil je uobičajen za naučni rad, terminske radove, eseje i studije slučaja.

APA Style Sekcije

Specifikacije APA Style

APA stil koristi sledeće specifične karakteristike:

Kako se APA stil razlikuje

Jedan od znakova APA stila je njegovo smanjenje pristrasnih riječi u tekstu. Kao stil koji predviđa akademska i istraživačka industrija, APA papiri moraju predstaviti svoje misli kao što je moguće neutralniji jezik. Pored toga, APA stil koristi vrlo specifičan okvir citiranja i stilova referentnih stranica. Na kraju, ima vrlo specifična uputstva o delovima sila, kao što su glave i naslove i podnaslovi.

APA Style i Freelance Writers

Samostalni pisci će morati da koriste stil APA kada rade sa određenim industrijama poput nauka i posebno bihejvioralnih nauka kao što su sociologija i psihologija. Pisci koji nude usluge uređivanja vjerovatno će trebati naučiti APA stil. Dve glavne oblasti koje je ovaj autor započeo u zahtevima APA-a je u uređivanju akademskih radova i pisanju bijelih radova, od kojih se neki zahtijevaju da budu u APA stilu.

Najbolje mesto za učenje APA stila je iz izvora, Američkog psihološkog udruženja. Oni pružaju slideshow, uzorke dokumenata i knjigu o stilu.