Šta se dešava ako ne plaćate porez na dohodak od poslovanja?

Evo pogleda šta se događa ako ne možete platiti svoje poreze, zajedno sa nekim alternativama za plaćanje. Uopšteno govoreći, uvek je najbolje plaćati sve vaše poreze na vreme ili što je pre moguće. Što pre platite i što više plaćate, to će vam dugovati kamata i kazne.

Federalni porez na dobit

Morate znati datum povratka poreza za vašu vrstu poslovnog pravnog oblika. Datum podnošenja je takođe datum plaćanja.

Dakle, ako vaše preduzeće mora podneti poresku prijavu do 15. marta, takođe morate plaćati porez do tog datuma.

Kazne i kamata za neplaćanje

IRS nametne i kazne i kazne za poreske obveznike i preduzeća koja ne plaćaju porez na internetu ili koja uopšte ne plaćaju. Kamata na neplaćene poreze trenutno se računa po stopi od 6 odsto godišnje, a kazne za kašnjenje u plaćanju su normalno 0,5 odsto (1/2 od 1 odsto) mesečno, nakon isteka roka. Ako možete platiti 90 odsto poreza, možda ćete moći izbjeći kazne, ali ćete i dalje dugovati kamatu na bilo koje neplaćene iznose. Pored toga, postoji kazna od 5 procenata po mjesecu. Naravno, što prije platite, niže su kazne i kazne.

Alternativa isplati na datum roka

Evo nekih alternativa za isplatu celokupnog iznosa poreza koji dugujete na datum valjanosti:

Kao što vidite, IRS je spremna da sarađuje sa vama kako bi vam pomogla da isplatite poreski dug, ali ćete i dalje biti odgovorni za novčane kazne i neizmirene iznose. Pre nego što kontaktirate IRS i počnete da radite sa njima kako biste platili svoje poreze, manje ćete morati platiti novčane kazne.

Više od IRS

Pročitajte više od IRS o alternativnim platnim planovima i informacijama o teškoćama.

Informacije u ovom članku imaju za cilj da budu opšte i nisu namijenjene davanju savjeta. Ako imate pitanja o alternativama plaćanja poreza, direktno kontaktirajte svog poreskog savjetnika ili IRS. IRS besplatan broj je (800) 829-1040. Predlažu poziv:

Od ponedeljka do petka, od 7:00 do 22:00 časova po lokalnom vremenu (Alaska & Hawaii prati vrijeme Pacifika). Najbolja vremena za pozivanje tokom aprila su pre 10:00 i posle 19:00, a ponedeljak je najteži dan saobraćaja.