10 Pitanja koja trebate odgovoriti kako biste kreirali moćan marketing plan

Marketing plan je suštinski marketinški alat za svako mala preduzeća. Da biste kreirali efikasan plan, moraćete da odgovorite na sledeća deset pitanja: