Cijena i prednosti asfalta toplog miješanja

Ovaj rastući trend je zelena alternativa tradicionalnim procesima

Jedan od najvećih trendova u građevinarstvu je topao asfalt. Topli asfalt mešavina je drugačiji proces za mešanje, vuču, postavljanje i sabijanje mješavine asfalta . To je zeleniji proces koji ima manje uticaja na životnu sredinu, uz smanjenu emisiju ugljovodonika i gasove staklene bašte. S obzirom na nisku temperaturu, bezbedniji su i za građevinske radnike.

Razlike između Warm Mix i Hot Mix Asphalt

Topli asfalt se proizvodi na temperaturama od 30 do 120 stepeni Fahrenheita manje nego što se koristi za tradicionalni vrući asfalt .

Manje energije je potrebno za zagrevanje asfalta toplih miješanja, tako da koristi manje goriva, smanjujući emisiju ugljenika u bilju.

Kada se uporede sa asfaltom vrućeg asfalta, asfalt sa toplim miješanjem hladi na nižim brzinama, pa se produžava sezona tlocrta, omogućavajući brže završavanje popravke i popravke. Ova pogodnost pomaže u štednji vremena i novca na radnoj i opremi, jer su radnici i alati potrebni za manji vremenski period i projekti se mogu brzo završiti. Takođe smanjuje uticaj na saobraćaj, pošto projekti završavaju brže i manje su prekida puteva. -

Toplo trošenje asfalta

Topli asfalt ima inicijalnu cenu veću od tradicionalnog vrućeg asfalta. U prosjeku asfalt za toplu mješavinu troši između 3 i 5 dolara po tonu od asfalta vrućeg asfalta zbog aditiva koje treba dodati. Međutim, asfalt za toplu mešavinu koristi manje goriva i može se postaviti brže od vrućeg asfalta. Pored toga, lakše je transportovati i može se isporučiti na dužim rastojanjima od vrućeg asfaltnog miješanja, što ga čini ekonomičnijim.

Poboljšane performanse

Topli asfalt mikser je veoma efikasan i svestran. Može se koristiti u različite svrhe, uključujući različite debljine puteva. Da li treba stvoriti potpuno novi put ili samo popuniti rupu, asfalt sa toplim miješanjem može pružiti tačne nivoe. Dovoljno je izdržljiv da se suprotstavi velikom prometu, tako da je dobra opcija za autoputeve i autoputeve.

Uticaj na radnike

Za radnike koji se bave gradilištem, asfalt za toplu mešavinu je mnogo sigurnija i zdravija opcija. U proizvodnom pogonu i na licu mesta ima manje dimova i dima za inhalaciju, smanjivanje problema pluća i respiratornih organa. Ovo je naročito važno u područjima sa slabom ventilacijom, gdje je asfalt vruće mješavine bio ozbiljan zdravstveni problem.

Budući da takođe ima i manje emisija, asfalt za toplu mešavinu može se koristiti za popločavanje čak i za dane s slabim kvalitetom vazduha, što bi bilo nemoguće kod tradicionalnih mješavina asfalta. Ova pogodnost pomaže smanjenju kašnjenja u izgradnji i održava projekte na putu za završetak.

Dok je toplo miješanje asfalta korišteno u Evropi decenijama, to je još uvijek relativno novo u Sjedinjenim Državama. Međutim, ona brzo postaje nosilac u izgradnji i asfaltiranju zbog svoje svestranosti, uticaja na životnu sredinu i njegovih efekata na radnike. Zbog toga što je ekonomičnija opcija i sigurnija je kako za radnike, tako i za životnu sredinu, asfalt za toplo mešanje je popularan trend koji je spreman da revolucioniše industriju.