Dobijte savete i tehnike za primenu čaura

Kako nanijeti kotao kao pro. Photo Master of Caulk Flickr

Poznavanje načina nanošenja cijevi je suštinski zadatak koji svaki graditelj mora razumjeti. Međutim, kaširanje ima mnogo ograničenja koje treba razumeti kako bi se napravila lepa estetska površina. Ovaj fleksibilan materijal je od suštinskog značaja za obezbeđivanje prelaska između dva ili više građevinskih materijala susednih jedan u drugi kada se očekuje kretanje.

Caulk se nanosi u područjima gdje spoj nije savršeno zaptiven i smanjuje prelaz vazduha ili vode i preporučuje se za popunjavanje pukotina ili spojeva širine do 1/2 inča.

Caulk se takođe može koristiti na širim spojevima, ali mora biti praćen drugim elastomernim proizvodima kako bi se ispunio spojevi.

Vrste Caulk

Kobilica se obično deli na bojeni ili ne-farbljivi cijev. Caulk se redovno koristi oko kuće i oko prozora i vratnih zglobova se može zamijeniti i može se obojiti nakon sušenja. Nerđajući lonac je obično sastavljen od silikona, koji sprečava boju boje na njenoj površini. Proizvodi Caulk-a danas, kada se pravilno primenjuju, mogu trajati preko 20 godina ako se pravilno održavaju.

Saveti Prilikom primene Caulk