Saznajte šta je Stock Corporation i zašto formirati jedan

Ako razmišljate o uključivanju svog posla (tj. Formiranju privrednog subjekta), imate nekoliko odluka. Jedna od ovih odluka je vrsta korporacije koju želite, na osnovu toga da li želite ili ne prodajete akcije zaliha u korporaciji.

Zašto Korporacija ima akcije?

Ako neko ima zalihu u korporaciji, on ili ona imaju udeo u vlasništvu te korporacije.

Pojedinci sa akcijama akcija u korporaciji su akcionari ili akcionari.

Dionice akcija u korporacijskim sredstvima

U suštini, prodajom akcija zaliha, upravni odbor korporacije trguje primljenim novcem za odustajanje od svojih odluka i dijeljenju finansijskih koristi vlasništva s drugima. Neke korporacije, neprofitne korporacije, naročito, ne nude akcije, već imaju članstvo.

Šta je Stock Corporation?

Akcionarsko društvo je profitna korporacija koja ima akcionare (akcionare), od kojih svaki primi deo vlasništva nad korporacijom putem akcija akcija.

Ove akcije mogu dobiti povraćaj svojih ulaganja u vidu dividendi.

Akcije se koriste za glasanje o pitanjima korporativne politike ili za izbor direktora, na godišnjem sastanku korporacije i na drugim sastancima korporacije.

Kako stiže korporacija korporacija

Kao jedno od prvih akata nove korporacije, moraju se donijeti odluke o količini i vrstama akcija koje će biti ponuđene na prodaju.

Što više zaliha, veća rasprostranjenost će biti vlasništvo. Korporacija takođe mora odlučiti da li će akcija biti ponuđena na prodaju javno ili privatno.

Nakon donošenja odluke, osnivački akt uključuje početni broj i cenu akcija koji se izdaju. Korporacija zatim započinje proces pružanja ponuda za prodaju, bilo javno ili privatno. Ako jedna osoba poseduje jednu akcionu akciju više od bilo koje druge osobe, ta osoba se kaže da ima "kontrolni interes" u korporaciji.

Kako se preduzeće može promeniti od ne-zaliha do zaliha

Korporacija može se prebaciti između i van stanja i stanja zaliha. Ovo se često dešava u početnoj fazi korporacije, kada je malo i odlučuje u početku da nema zaliha. Pošto korporacija raste, potrebna mu je finansiranje i odlučuje da ponudi akcije javnosti putem berze. Ovo se zove IPO (Initial Public Offering).