Saznajte zašto je brendiranje važno u marketingu

Postoji puno konfuzije oko brendiranja, postoji više definicija, pa šta je brending? Pre deset godina brendiranje je definisano kao ime, slogan, znak, simbol ili dizajn, ili kombinacija ovih elemenata koji identifikuju proizvode ili usluge kompanije. Brend je identifikovan od elemenata koji su razlikovali robu i uslugu sa takmičenja.

Danas je marža malo složenija, ali još važnija u današnjem svijetu marketinga.

To je percepcija koju potrošač ima kada čuje ili razmišlja o nazivu vaše kompanije, servisu ili proizvodu. To što se kaže da je reč "brend" ili "brendiranje" pokretna meta i razvija se sa ponašanjem potrošača, mislim na to kao mentalnu sliku o tome ko vi kao kompanija zastupate potrošačima, utiču na elemente, reči, i kreativnost koja ga okružuje.

Šta bi Marka trebalo da uradi?

Brendiranje ne samo da dobije vaše ciljno tržište da bi ste odabrali nad konkurencijom, već i da biste dobili svoje izglede da vas vide kao jedini provajder rešenja za njihov problem ili potrebu.

Ciljevi koji će dobar brand postići uključuju:

Brendiranje i razumevanje vašeg kupca

Da biste uspeli u brendiranju, morate shvatiti potrebe i želje svojih kupaca i perspektiva.

To se postiže integriranjem strategija brenda preko vaše kompanije u svakoj tački javnog kontakta. Pomislite na brendiranje kao izraza koga ste vi kao kompanija ili organizacija i ono što nudite. Zvuči teško? Razmisli o ovome, ako bi brend mogao da govori, bi rekao:

Kako potrošači počinju da se identifikuju s vama, vaš brend će živeti u srcima i umovima kupaca, klijenata i perspektiva. To je suma njihovih iskustava i percepcija, od kojih neki možete utjecati, a neke koje ne možete.

Značaj brendiranja

Jaka marka je neprocenjiva jer se borba za kupce intenzivira svakodnevno. Važno je provesti vrijeme ulaganja u istraživanje, definisanje i izgradnju vašeg brenda. Na kraju krajeva, vaš brend je izvor obećanja vašem potrošaču.

Vaš brend je osnova u vašoj marketinškoj komunikaciji i onaj koji ne želite da budete bez. Brendiranje je strateško, a marketing je taktičan i ono što koristite za dobijanje marke ispred potrošača. Zbog toga to nosi veliku važnost u poslovanju ili organizaciji.

Brend služi kao vodič za razumevanje svrhe poslovnih ciljeva. Omogućava vam da usklađujete marketing plan sa tim ciljevima i ispunite sveobuhvatnu strategiju.

Efikasnost brenda ne može se desiti samo pre nego što se kupi, već se radi o životu brenda iskustava koje potrošač pruža.

Da li je proizvod ili usluga izvršio kako je očekivano? Da li je kvalitet bio dobar kao što je obećano ili bolje? Kako je služba imala iskustvo? Ako možete dobiti pozitivne odgovore na ova pitanja, stvorili ste lojalnog kupca.

Brand ne stvara samo lojalne kupce , već stvara lojalne zaposlene. Brend im daje nešto u šta verovati, nešto što stoji iza. Pomaže im da razumeju svrhu organizacije ili poslovanja.

Osnovna kontrolna lista za procenu vašeg brenda

Brendiranje može biti zbunjujuće, pa kako znate da li je vaš brend dovoljno jak da vam dati unutrašnju i vanjsku vrijednost koju trebate u marketingu?

Neka ova pitanja služe kao vodič u razvoju vašeg brenda. Ako odgovori nisu jasni, možda ćete želeti da se vratite na ploču za crtanje i poboljšate proces brendiranja. Brend treba da bude instant "ah-ha", jer bi trebalo da zahteva malo razmišljanja i razmišljanja.