Razlozi zbog kojih kupci ne kupuju od vas

Da li provodite vrijeme na tržištu svog proizvoda, ali ipak ne prodajete koliko god želite? Istina je da potrošači imaju potrebe i korake kroz koje ih prolaze, što ih ubedi da kupe. Ako vaš marketing ne ispunjava te uslove, verovatno je razlog zbog kojeg vaš proizvod ne prodaje. Kao potrošače, ne samo da nas uverava "cena" proizvoda, mi se pomeraju prednosti proizvoda i šta to može učiniti za nas; to je naš razlog kupovine.

Ako otkrijete da imate poteškoća u prodaji vašeg proizvoda, možda ćete želeti da razmotrite sljedeće razloge zašto potrošači ne kupuju i procenjuju kako možete bolje učiniti na plasmanu svojih proizvoda na način koji pretvara potrošače u svoje kupce.

 1. Oni nisu svesni svog proizvoda.
  Potrošači ne mogu kupiti proizvode za koje nisu svjesni. Ako ste marketing, ali potrošači i dalje ne znaju za vaš proizvod, možda je vrijeme da procijenite zašto to ne funkcioniše. Da li ciljate na pravo tržište sa vašom porukom? Da li vaša poruka dostigne one koji bi vas zanimali za vaš proizvod? Važno je zapamtiti da rješenje nije uvijek više marketinški, jer problem može biti gdje se oglašavate i koja marketinška vozila koristite.
 2. Oni ne razumeju prednosti vašeg proizvoda.
  Potrošači ne kupuju proizvode isključivo na osnovu cene. Sada to ne znači da oni ne cene faktor . Potrošači kupuju na osnovu pogodnosti koje vaš proizvod donosi. Ako ste pitali kupce o tome kakve su koristi vašeg proizvoda, da li bi znali? Ovo je važno. Vaš marketing mora biti usredsređen na koristi vašeg proizvoda kako bi potrošači mogli da se zainteresuju za kupovinu proizvoda. Napravite spisak tri najboljih pogodnosti vašeg proizvoda i koristite ih u vašoj marketinškoj poruci.
 1. Oni ne smatraju da vaš proizvod ima percepciju vrednosti.
  Potrošači neće kupovati proizvode za koje smatraju da nemaju vrijednosti. Zašto kupci cene vaš proizvod? Možete iskoristiti prednosti vašeg proizvoda da biste kreirali percipiranu vrijednost i to je ona percipirana vrijednost koja pomaže u prodaji vašeg proizvoda. Ako kupac ne može da vidi vrednost koju će jednostavno preneti svoj proizvod. Morate kreirati tu percipiranu vrednost u vašoj marketinškoj poruci.
 1. Oni ne vide kako vaš proizvod zadovoljava njihove potrebe.
  Razgovarali smo o pogodnostima i percepciji vrednosti, a sada pričajmo o potrebama. Da li potrošači znaju kako vaš proizvod zadovoljava njihove potrebe? Da li im olakšava život, spasiti im vremena, učiniti ih bolje? Koji je potreban vaš proizvod? Morate reći potrošačima da, ne pretvarajte se da ih nagađate ili da iznose odgovor sami reći im i pomoći im da ih obrazuju o tome zašto im je potreban vaš proizvod.
 2. Vaš proizvod nije dostupan njima.
  Potrošači ne mogu kupiti ono što im nije dostupno. Ako čuju za vaš proizvod ali nije pristupačan, zaboravi. Potrošači žele da olakšaju dobijanje i korišćenje vašeg proizvoda. Kako možete učiniti svoj proizvod dostupnijim? Da li to stavlja na različite lokacije? Distribucija vašeg proizvoda drugačije? Možda vam nudi svoj proizvod na mreži. Procijenite dostupnost vašeg proizvoda i pogledajte da li želite da izvršite izmjene.