Brand Percepcija - Uma uma potrošača

Diferencijacija i afinitet - dva glavna cilja angažovanja potrošača

Podaci o konvencionalnim istraživanjima tržišta često zavise od subjektivnih komentara i zapažanja potrošača. Problem je u tome što potrošači mogu reći jednu stvar i namjeravaju učiniti još jednu. Potrošači mogu reći da će preporučiti proizvod prijatelju, ali to nikada ne rade. Potrošači mogu reći da će pokušati proizvod ili uslugu, ali nikada ne prate. Pitanje je: Koliko je ovo pogrešno predstavljanje namerno?

To jest, informacija o kojoj prodavci, oglašivači i izdavači saznaju o potrošačima zasnovana su na onome što potrošači kažu. Potrošači govore šta razmišljaju, osećaju i rade u odnosu na brendove. Ali potrošači možda nisu svjesni svega onoga što razmišljaju i osećaju se o brendu. I potrošači često nisu potpuno istinski o tome šta su njihove namjere i akcije.

Pravedno je reći da većina onoga što potrošači kažu istraživačima tržišta razumno su blizu onome što će na kraju učiniti ili šta stvarno misle. Međutim, kako otkriva neuromarketing, stav i ponašanje nisu uvek čvrsto povezani u ljudskom umu. Razvijen je nekoliko modela istraživanja tržišta kako bi se riješilo različite načine na koje uticaji potrošača utiču na njihove odluke o kupovini.

Kada je potrošač predodređen da voli brend, za njih se kaže da imaju afinitet brenda. Ali koji faktori dovode do afiniteta brenda.

Trenutni modeli ukazuju na četiri faktora ili dimenzije istraživanja tržišta:

  1. Kognitivni
  2. Emocionalno
  3. Jezik
  4. Akcija.

Modeli istraživanja tržišta

Većina istraživanja tržišta se oslanja na jezikovni model kako bi razumio ponašanje potrošača. To znači da se verovanja potrošača, osećanja i ponašanje moraju zaključiti na osnovu onoga što potrošači kažu.

Po rečima Pepa Martineza, autora The Consumer Mind, potrošači su često kontradiktorni. S jedne strane, potrošači imaju tendenciju da djeluju na svoja osećanja, ali oni svesno prijavljuju ono što veruju da misle.

Prema Pepeu Martinezu, istraživači tržišta se suočavaju sa ovim složenim zadacima:

Drugim rečima, ako istraživač tržišta ne može sa sigurnošću znati šta potrošač veruje ili može da uradi, onda istraživač tržišta mora izvući iz tela potrošačkog znanja , sopstvenog iskustva u istraživanju tržišta i onoga što on ili ona razume ljudska priroda.

To je, osim ako istraživač tržišta ne zapošljava neuromarketing.

Kategorije istraživačkih metoda

Istraživači tržišta otkrivaju da je crna kutija potrošačkog uma najbolje osvetljena kombinacijom kvalitativnih istraživačkih metoda, kvantitativnih istraživačkih metoda i metodama istraživanja neuronauke.

Kada je Brendiranje koherentno i istinito, mozak zna

Potrošačke vrijednosti i potrošačke emocije otkrivaju potrošači. Potrošačke emocije prenose značenja i osećanja o brendovima. Kroz stvaranje značenja i osećanja, potrošači mogu postići saglasnost između brendova i njihovih namjera - ako ne i njihovih postupaka.

Drugim rečima, istinitost angažovanja potrošačkog brenda zasnovana je na osećanjima koja proizvodi brend u pojedinačnim potrošačima. Koherentnost brenda zavisi od snage odnosa između poruke brenda i osećanja i značenja koje potrošač potiče od poruke brenda.

Izvor

Martinez, P. (2012). Consumer Mind: Percepcija brenda i implikacije za marketere. Filadelfija, Pensilvanija: Kogan Page Limited.