Opisna istraživanja tržišta

Na pitanja istraživanja najbolje odgovara kvantitativnim metodama

Deskriptivno tržišno istraživanje i istraživačko istraživanje tržišta često se kategoriziraju kao različiti pristupi istraživanjima . Iako je to u osnovi istina, važno je prepoznati da su dva pristupa istraživanju tržišta veoma komplementarna i da se značajna vrijednost može postići korištenjem dva pristupa zajedno .

Šta je mešoviti metodski pristup?

Uglavnom se smatra da povećana rigoroznost mešanih metoda , što je pojam za kombinovanje kvalitativnih i kvantitativnih metoda , vrijedi dodatni napor i vrijedi dodatni trošak.

Glavna opomena je da budemo sigurni da je istraživačko pitanje koje je postavljeno vredno pažnje koju će mu trebati i resursa koje će potrošiti. Drugim rečima, pitanje istraživanja tržišta koje se dobro uklapa u mešovite metode mora biti pravo istraživačko pitanje koje treba postaviti i mora biti pravo vreme za postavljanje pitanja.

Temelji kvantitativnih istraživanja tržišta

Istraživači tržišta koriste deskriptivno ili kvantitativno istraživanje tržišta kako bi odgovorile na određeno pitanje , koje se može izraziti u obliku hipoteze kada se istraži karakterizira struktura zasnovana na dokazima.

Opisno istraživanje tržišta generiše nalaze koji se izražavaju u kvantitativnom smislu:

Kapacitet deskriptivnog tržišnog istraživanja koji se izražava u kvantitativnom smislu zasnovan je na empirijskim pretpostavkama, kao što su veličina uzorka i reprezentativnost , validnost, pouzdanost i ublažavanje eksperimentalne greške.

Opisni projekti tržišnog istraživanja

Istraživanje tržišta koje je dizajnirano da generiše deskriptivne ili kvantitativne ishode najčešće koristi jednu od dve projektne strukture: presečni dizajn ili uzdužni dizajn.

Presečni istraživački dizajn

Studija istraživanja tržišta poprečnog preseka je tip jednokratne istrage koja često koristi istraživanja istraživanja, distribuira upitnik jednom ili više uzoraka populacije u jednom određenom trenutku.

Metode istraživanja poprečnog preseka omogućavaju korištenje anketnog instrumenta potrošača više puta, a ponekad i sa uzorcima iste populacije, a ponekad i sa potpuno različitim uzorcima stanovništva .

Razmotrite anketu potrošača koja se sprovodi za lansiranje proizvoda klijenta potrošnog predmeta u maloprodajnom skladištu kao što je Costco: uzorci ukusnog potrošnog materijala se kupcima u skladištu u ograničenom vremenskom periodu traže i kupcima se traži završiti anketu sa 3 pitanja u zamenu. Ispitanici čine uzorak pogodnosti jednostavno zato što se služe za kupovinu u maloprodajnom skladištu na dan kada se ponude besplatni uzorci novog potrošnog materijala. Ne bi bilo moguće replicirati uzorak ljudi anketiranih na bilo koji dan tokom lansiranja proizvoda. Ovo je jedan od razloga zbog kojih se smatra da se dizajn istraživanja poprečnog preseka smatra slikom potrošačkog odgovora na novi proizvod.

Uzdužni istraživački dizajn

Kada se odgovori istog uzorka ispitanika prate kroz istraživanje tržišta tokom vremena, dizajn studije se naziva longitudinalnom.

Razmotrite anketu o zadovoljstvu klijenata koja se jednom godišnje distribuira od strane neke kompanije: Neki klijenti će biti isti od godina do godine, a istraživanje će najverovatnije biti distribuirano ispitaniku istovremeno svake godine.

Održavanje ovih parametara istraživanja istog je osnovno za sposobnost kompanije da generiše i upućuje na trendove tokom vremena. Kompanije sa budžetom za podršku mogu kupiti pristup potrošačkom panelu kako bi se povećala stabilnost njihovog longitudinalnog istraživanja tržišta. Ovo omogućava kompaniji da drži prst na impulsu potrošačkog raspoloženja i ponašanja, jer se odnosi na proizvod ili brend. Potrošački paneli mogu pružiti nedeljne ili mesečne ispravke o njihovim kupovanjima istraživačima tržišta ili klijentu direktno, što je uobičajeno za glavne potrošačke kompanije za pakovanje robe kao što su Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Procter & Gamble i Unilever.

Izvor

Solomon, MR, Marshall, GW, Stuart, EW, Smith, JB Charlebois, S., & Shah, B. (2013). Marketing: Pravi ljudi, stvarni izbori (4. Kanadski ed.). Pearson Canada Inc.