Silt Fence instalaciona cena i saveti

Turbidne barijere su takođe poznate kao zavese od tira

Prepreka za turbiditet. Fotografija Washington State Dept of Transportation

Šipne zavese ili membrane za brijanje su obično napravljene od geotekstilne membrane koja pluta, a gravirana je na dnu pomoću težina. Ovi proizvodi su osmišljeni kako bi se sprečilo ulazak taloga u čista vodna tijela ili vodotoke. Prepreke za turbiditet se smatraju najboljim praksama upravljanja, a ponekad se mogu smatrati dodatnim metodama kontrole sedimenta. Obično se instaliraju prilikom rada sa vodotokovima ili na gradilištima koja će uticati na susedna vodna tijela.

Ove barijere se mogu koristiti u plimovnim ili ne-plimnim vodotocima.

Postupci i savjete za postavljanje barijera

Ako ikada trebate instalirati zamućenje za zamućenje, razmotrite sljedeće savjete:

Ostali važni razlozi za prepreke za turbiditet

Postoje mnogi drugi koji treba razmotriti tokom procesa instalacije i održavanja. Evo nekoliko dodatnih preporuka:

Troškovi materijala za barijere i troškove instalacije

Zamućenost za zamućenje može se kupiti po povoljnoj cijeni, s obzirom na novčane kazne koje ste mogli primiti kršenjem Zakona EPA o čistoj vodi. Troškovi materijala će se razlikovati u zavisnosti od vrste barijere koja se nabavlja. Postoje različite vrste barijera koje će biti potrebne i zavisiti od veličine, primjene i količine tla koje se ispuštaju u vodno tijelo. Po prosječnoj cijeni, barijere za municiju mogu se dobiti na oko 550 dolara za barijeru od 5 'x 50'. Veće cene mogu se dobiti u specijalizovanijim zavjesama i materijalima koji se koriste za proizvodnju.

Cijene za ugradnju će se također bazirati na faktorima koji utječu na instalaciju. Dobar broj koji možete koristiti za procjenu nabavke i instalacije je oko $ 8.25 po linearnim stopalima.