Grantovi za mala preduzeća za veterane

Preduzetništvo je u porastu širom zemlje, ali nigde se taj porast više ne pojavljuje nego među zajednicama koje su imale istorijski nedostatak kada je reč o započinjanju sopstvenog posla. Od invalida do zajednice od boje do vojnih veterana, vlasništvo malih preduzeća je deo puta za prosperitet sada više nego ikada. Grantovi za mala preduzeća mogu igrati značajnu ulogu u kreiranju i održavanju tog puta.

Zašto su mali biznis grantovi toliko važni?

Jedan od najčešćih strahova za sve preduzetnike je nedostatak kapitala. Bez obzira da li ste novootvoreni početak ili ste vodili svoju kompaniju već 20 godina, finansiranje ostaje glavna briga za bilo koga ozbiljnog u pogledu kako njihov privredni rast raste.

Za vojne veterane, ova zabrinutost je još izraženija zbog inherentnih poteškoća u tranziciji u civilni život, a takođe i angažovanje u stresnom svetu upravljanja poslovanjem i preduzetništva .

Prema podacima iz popisa stanovništva 2016. godine, skoro 7,2 posto malih preduzeća u SAD-u su u vlasništvu bivše vojske, a veterinari koji traže finansijske alternative koje ne zahtijevaju otplatu često izbjegavaju neke od ranih zamaha započinjanja sopstvene kompanije. Manj dugovani dugovi ili neizmireni krediti potrebni za početak ili održavanje njihovog posla dopuštaju veteranima više mogućnosti da se fokusiraju na upravljanje svojim kompanijama i optimizaciju njihovih proizvoda i usluga.

Koje vrste grantova su dostupne?

Ako vi ili neko kog znate služio je u vojsci SAD-a, postoje mala biznisa za veterane koji su na raspolaganju da pomognu da pokrenete karijeru kao preduzetnik. Razmislite o sledećim donacijama malih preduzeća stvorenih specijalno za veterane u potrazi za finansiranjem da započnete ili razvijete svoje poslovanje.

Veteran Poslovni Outreach centri

Jedan od prvih resursa koji poseduje veteran malog biznisa može da traži obuku i finansiranje je njihov lokalni Veteran Business Outreach Center. Upravljajem administracije malih preduzeća u DC, ali smešten u 15 centara širom zemlje, to je prvoklasna alatka za veterane koji žele prelazak na civilni život u okviru preduzetničkog programa.

Centri nude pristup kursevima menadžmenta, istraživanju tržišta i kvalifikovanim referentima za nezavisne grantove za veterinere zainteresovane za otvaranje biznisa ili franšize.

HCC Program veterana za preduzetništvo (VET)

Program vašeg tradicionalnog programa bespovratnih sredstava, HCC program za vještačenje preduzetništva (VET), nudi vlasnicima malih preduzeća koji su služili u američkom vojnom pristupu investitorima iz anđela i partnerstvima u finansiranju kojima inače ne bi mogli povezati u odabranoj industriji.

Pored pristupa investitorima i liderima u zajednici, učesnici u VET programu takođe dobijaju stručnu obuku i praktične poduzetničke napore kako započeti i održavati biznis.

Stručna rehabilitacija i zapošljavanje

Američko odeljenje za veterane nije poznato po svojim velikodušnim programima donacije, ali oni nude resurse za veterane sa invaliditetom koji imaju poteškoća u pronalaženju tradicionalnih oblika zapošljavanja i zainteresovani su da započnu sopstveni posao kao primarni izvor prihoda.

Ograničenja su mnoga, ali opcije su brojne. Kandidati mogu primiti personalizovano savjetovanje, obuku menadžmenta i grantove za kupovinu licenci i obveznica, inventara i specijalizirane opreme za svoj poslovni poduhvat.

Grantwatch - grantovi za veterane

Onlajn resurs Grantwatch je uvek odlična polazna tačka kada tražite programe koji odgovaraju vašoj niši ili industriji, a to nije ništa tačno za grantove za veterane. Virtuelno skladište detaljnih informacija, možete naći donacije posebno za neprofitne organizacije koje imaju koristi od veterana i njihovih porodica, grantove za preduzetnike sa preduzećima koja pomažu ili zapošljavaju bivšu vojsku u državi Idaho, a čak i grantovi za izgradnju ili rehabilitaciju stanovanja za veterane u Puerto Rico.

Ne morate da budete sami veteran da biste dobili ove grantove, ali ćete morati da obezbedite proizvod ili uslugu za vojne veterane kako biste se kvalifikovali.

Zašto donacije za veterane smišljaju?

Iako se mala poslovna pomoć za veterane može teško naći, one su neprocenjive za preduzetnike koji žele da podvuče svoju genijalnost, posvećenost i fokusiranje u svoje sopstvene karijere.

Put ka prosperitetu kroz vlasništvo malih preduzeća ima mnoge prepreke, ali zahvaljujući njihovoj posvećenosti i obuci u oružanim snagama, mnogi veterani su savršeno pogodni za navigaciju tim preprekama. A ako mogućnost zarađivanja malog biznisa može pomoći u obezbeđivanju tog puta, nema sumnje da će mnogi veterinari nastaviti sa odlučnošću i hrabrošću.