Šta je paket legalnih prava vlasnika nekretnina?

Vlasnička nekretnina nosi sa sobom tradicionalni "paket legalnih prava" prenetih sa imovinom od prodavca do kupca. Ovo su priznata prava nosioca prava na imovinu.

Vlasnička prava na nekretninama

Vlasništvo nad zemljištem drži "naslov" za to. Dokazi o tom nazivu su delo. Prodavac izvršava djelo za prenošenje vlasništva nad imovinom i paketa prava koja idu uz njega.

Title Insurance

Osiguranje naslova je kako zaštitimo ta prava od tužbi protiv njih. Kada se imovina mijenja ruke i osiguranje naslova kupuje ili za novog vlasnika, navodno su zaštićeni od neuobičajenih ili pogrešnih potraživanja o njihovim vlasničkim pravima.

Primer situacije u kojoj bi osiguranje imovine moglo doći do vaše pomoći može biti u sporu sa granicom. Recimo da iznenada nova anketa kupca pokazuje da je 10 stopa na jednoj strani vaše imovine navodno njihova. Osiguravajuća kompanija za titulu, ako imate pokrivenost istraživanja, istražiti i odbiti njihovu tužbu ili vam nadoknaditi gubitak deset stopa ako je vaše istraživanje pogrešno.

Nisu sve titlovske politike pokrivene tačnosti istraživanja, ili se moraju kupiti zasebno.

Druga pitanja, kao što su potraživanja prethodnih supružnika u vlasništvu nad imovinom, takođe mogu ugroziti vlasnička prava. Međutim, obično su neopravdani postupci od strane vlasnika osiguravajućih društava od supružnika u razvodnim situacijama.

Šta je besplatna nekretnina?