Kakva je konkurentna cena?

Ovakav način određivanja cijena diktira donekle konkurentskim cijenama

Cijena zasnovana na konkurenciji, poznata i kao tržišno orijentisana cena, podrazumijeva baziranje cijena na one konkurenta, umjesto da razmatra potrošačku potražnju i sopstvene troškove. Ova metoda takođe uzima u obzir ciljno tržište i zahteva analizu i istraživanje tog ciljnog tržišta. Kao i kod većine poslovnih strategija , ona ima svoje prednosti i slabosti.

Kako funkcioniše konkurentna cena

Biznis može odlučiti da li želi prodati sopstveni proizvod po cijeni nižoj od konkurentske ili veće od te cijene.

Odluka zavisi od toga šta pokušava postići tako što svoje cijene zasniva na nečijem drugom. Ako se kompanija trudi da se pojavi na višem nivou ili da nudi bolji kvalitet od svojih konkurenata, možda će želeti da cijene svoj proizvod bude malo veći. Ali ako to ne mora nužno dovesti do povećane prodaje i ako posao želi da svoj proizvod bude pristupačniji, može odlučiti da cijene svoje proizvode niže.

Prednosti i mane konkurentske orijentacije

Ovaj metod određivanja cijena može zadržati pad konkurencije na ceni, što bi inače moglo oštetiti poslovanje. Postavljanje cene zasnovane na takmičaru može takođe omogućiti preduzeću da izbjegne gubitak tržišnog udjela svom konkurentu. Međutim, to može značiti i da su druge taktike neophodne ako posao dođe do klijenata jer cena možda neće biti dovoljna za podsticaj ako je ujednačeno na obe lokacije. Cena jedva može pokriti troškove proizvodnje ili čak ne pokrivati ​​troškove proizvodnje, čineći profit premalenom ili čak nepostojećim.

Još jedna greška koja može da se pojavi na osnovu cene zasnovane na konkurenciji jeste činjenica da se postavljaoci cena mogu postati previše pasivni. Oni bi mogli izgubiti iz vida njihove odgovornosti za određivanje cena. Postajući suviše vezani za cene zasnovane na onome što takmičar takmičari može da zaustavi cenu postavljajući lažni osećaj sigurnosti, tako da ih ne shvataju kada se cijene menjaju.

Primer konkurentske cene

Ako popularna prodavnica lanaca prodaje predmet za 3,99 dolara, nova prodavnica koja je u blizini može cijene isti ili sličan proizvod po istoj cijeni kako bi se uhvatio udio na tržištu. Ali to bi značilo da sama cena nije podsticaj potrošačima, tako da bi prodavnica morala pronaći druge načine da se dođe do kupaca. Ovo generalno uzrokuje troškove, urezivanje u donju liniju.

Ali ako se nova prodavnica odluči da cijeni svoj proizvod niža od one u velikoj prodavnici, nova prodavnica može privući više kupaca na osnovu svojih cijena. Ovo je posebno tačno ako je većina svojih proizvoda jeftinija od onih u velikoj prodavnici i kupci to znaju.

Bottom Line

Cena je važan aspekt poslovnog marketinga i promena cijene može dramatično uticati na marketinške taktike potrebne za uspeh. Kada identifikujete marketinški miks, cijene konkurenata će uticati na to kako vaše preduzeće odluči da cijeni svoje proizvode, bez obzira da li koristite konkurentsko određivanje cijena ili neki drugi metod.