Saznajte kako napisati knjigu

Sadržaj pregleda knjige može se razlikovati u zavisnosti od publike, žanra i gde se objavljuje pregled. Međutim, postoji nekoliko osnovnih elemenata koji se primjenjuju na kritične kritike knjiga. Jednom kada format bude umanjen, razmislite o tome da li ste u knjizi pregledali platu .

Na osnovu vaše ciljane publikacije, možda ćete morati da promenite ili dodate ove osnove, ali bi trebalo da pruže dobru polaznu tačku za pisca koji želi da uđe u ovaj specifičan žanr kritičkog pregleda.

Sample Book Reviews