Prednosti WHOIS-a za vlasnike onlajn preduzeća

Većina ljudi uzima WHOIS podatke, imena poslovnih domena i pretražuje imena domena, a to je u redu. Na kraju krajeva, online preduzetnici nemaju dovoljno na svojoj ploči; izgradnju svojih kompanija, web stranica i internet marketing uopšte?

Ono što je rečeno, vredno je pregledati šta WHOIS znači malim biznismenima, bilo da poseduju objekte "opeke i malte" ili čistu online poslovanje.

U saradnji sa akreditovanim registrantima, WHOIS sistem je neophodan za funkcionisanje DNS servisa. Garantujući stabilnost i integritet ovog sistema, WHOIS je polazna tačka za mnoge legitimne procedure.

Održavanje jedinstvenosti domena

Verovatno WHOIS-ova najvažnija svrha je da osigura jedinstvenost imena domena. Samo zamislite koliko bi štetna za brend vaše kompanije, proizvodne linije itd. Ugrozila druga veb lokacija sa istim tačnim imenom? Čak i običan blog sa istim imenom domena oštetiće vaše prisustvo na mreži.

Takođe pogledajte: Kako izabrati savršeno ime veb sajta sa generatorom domena imena

Pitanja registracije domena

Registrovanje imena domena obično je jednostavan zadatak, ali postoje trenutci kada je potrebno postaviti dijagnozu i zaštitu određenih problema. Zahvaljujući WHOIS-u, mogu se upiti sistemske upite koji pružaju korisne informacije u rješavanju problema vlasništva registracije (npr. Datum kreiranja, datum isteka i identitet registra) ili otkrivanje ko ima vlasništvo nad domenom .

Administrativna pitanja

WHOIS podaci uključuju administrativne i tehničke kontakte imena domena, jer postoje vremena kada se administratori mreže trebaju upozoriti da riješe specifična pitanja (npr. DNS i protokole rutiranja, analizu Denial of Service (DoS) i drugi mrežni napadi itd.). .

Slično tome, koristi se za kontaktiranje web administratora za rješavanje tehničkih pitanja vezanih za ime domena.

Problemi poslovnog umrežavanja

S obzirom na značaj umrežavanja u Internet marketingu, nije za poslovne ljude da koriste WHOIS za prave identitete identiteta u svijetu, traže poslovnu lokaciju i kontakt informacije sa online trgovcima ili bilo kojoj organizaciji koja ima prisustvo na Internetu. Često je važno povezati kompanije, organizacije ili pojedince sa određenim imenima domena i identifikovati partije koje posluju na web stranicama ili drugim javno dostupnim uslugama koristeći ime domena, u komercijalne ili druge svrhe.

Takođe možete želeti da kontaktirate registraciju imena domena na:

Pitanja privatnosti i sigurnosti

Sa rastućom važnošću bezbednosti na mreži i sve većom pretnjom sajber napada na poslovanje i vladu, WHOIS oživljava stručnjake za sigurnost i agente za sprovođenje zakona da lociraju i izoluju identifikovane kontaktne točke za ime domena.

Nakon napada računarske mreže, on može utvrditi potencijalne kriminalne identitete kao dio odgovora na incident.

WHOIS se koristi za prikupljanje istražnih izvještaja i svjedoka kako bi se identifikovale stranke od kojih bi se mogle dobiti vještačke svjedočanstva. Agenti mogu pratiti e-mail adrese i identifikovati lokacije navodnih prevaranta koji su uključeni u kriminalne aktivnosti.

Da istražite neželjenu poštu i bolje primjenjuju odredbe Zakona o kontroli napada nepropisnog pornografije i marketinga (CAN-SPAM) ili kanadskog Zakona o zaštiti od neželjene pošte (CASL), službenici za sprovođenje zakona koriste WHOIS bazu podataka da prikupljaju informacije na veb lokaciji objavljenoj u neželjena pošta. Naravno, prakse će se razlikovati u nacionalnim granicama.

Zaključak

Baš kao što morate preuzeti kontrolu nad parametrima koji dovode do uspješnosti u poslovanju, vodite računa o svom pristupu domenom i informacijama o domenima koje vas okružuju.

WHOIS je alat koji može i trebao biti u pozadini dok gradite svoje prisustvo na mreži. Međutim, kad god bilo koji od gore pomenutih pitanja stiže u prvom planu, budite sigurni da je ovaj sistem dostupan 24 sata dnevno za vašu korist.