Cosigner za poslovni kredit

Možda ste otišli u banku za poslovni kredit, a banka je rekla da vam je potreban ko-potpisnik, ili možda vam je traženo da potpišete poslovni kredit. U ovom članku se govori o ko-potpisniku io tome kako ko-potpisivanje poslovnog zajma radi.

Šta je ko-potpisnik? Šta mora biti ko-potpisnik?

Ko-potpisnik za poslovni kredit je neko ko garantuje da će kredit biti isplaćen ukoliko zajmoprimac zadrći kredit. Vlasnik malog biznisa koji traži početni zajam bi trebalo da potraži moguće saradnike i da bude spreman da predstavi ko-potpisivača, ako to zatraži zajam.

Ko-potpisnik je poznat i kao garant za kredit. Može se reći da su garancije zajma za mala preduzeća poslužile svrhu "ko-potpisnika" za kredite malim biznisima.

Zašto je potreban saradnik za zajam?

Za zajmodavca obično je potreban ko-potpisnik kada je potrebno više informacija ili više sigurnosti da se osigura da će se kredit isplatiti. Banke mogu zahtevati ko-potpisivača zajmova za početak poslovanja jer novi vlasnik ne posjeduje poslovne kreditne istorije za koju se banka oslanja da vrati zajam.

Ko treba da zamolim da bude ko-potpisnik?

Ako zajmodavnik kaže da morate imati ko-potpisnika za kredit, možda ćete želeti da prvo pogledate članove porodice ili bliske prijatelje. Ko-potpisnik treba da bude neko kome verujete, ali i neko ko ima neku imovinu za koju su spremni da se založe i nekoga ko ima vrlo dobar do odličan kreditni rejting.

Šta treba da znam o tome kako sam potpisnik?

Evo nekih tačaka vrednih pomena o kopirajtima za poslovne kredite:

Kako funkcioniše proces sa potpisivanjem

Kako ko-potpisivanje radi za poslovni ili lični kredit:

Da li biste dobili ko-potpisnika? Da li biste bili ko-potpisnik?

To je teško pitanje. Sa stanovišta vlasnika preduzeća kome je potreban ko-potpisnik, to je možda jedini način da se novac dobije. Sa stanovišta ko-potpisnika, može ili ne može biti pametna odluka da se potpiše.

Ako vi i neko drugi stupite u vezu sa potpisnikom, obavezno nabavite sve u pisanoj formi.