Najveći američki maloprodajni lanci u 2013. godini

Dobijte podatke o činjenicama i poslovima za Kroger, cijelu hranu, Safeway i Publix

Public Domain Photo

Prema najnovijem globalnom izveštaju, 32 od 100 najvećih maloprodajnih lanaca u svetu su lanci supermarketa i prodavnica prehrambenih proizvoda. U SAD-u, 20% maloprodajnih lanaca, koje su najveće u svijetu, su trgovina prehrambenim namirnicama i lanci supermarketa. Ovo pokazuje moć prodavaca supermarketa i prodavnica prehrambenih proizvoda u SAD-u uprkos pritisku da glavni lanci hipermarketa i skladišta kao što su Wal-Mart i Target, Costco, agresivno radi na ukradi značajan deo udela na tržištu maloprodajnih trgovina.

U poređenju sa najvećom američkom supermarketom supermarketa i prodavnicama lanca prodavnice za 2013. godinu sa listom za 2012. godinu koju su objavili Deloitte Touche Tohmatsu i STORES Magazine, iznenađuju brojne rangirane promene, te su promjene značajne. Neke od najznačajnijih promena u najvećim američkim supermarketima i lancima prodavnica su:

Sledeća je kompletna lista maloprodajnih lanaca supermarketa u Sjedinjenim Američkim Državama koje su rangirane na listi globalnih ovlašćenja maloprodaje 2013. godine. Prema njihovim prijavljenim prihodima za 2011, ovi lanci supermarketa su rangirani kao "najveći" jer su imali najveće godišnje podatke o prodaji. Na ovoj kompletnoj listi najvećih američkih lanaca supermarketa, broj u levoj koloni je globalni rangirani broj dodeljen kompaniji, kada se njegov prihod upoređuje sa ostalim top maloprodajnim kompanijama širom svijeta.

2013 Najveći američki maloprodajni supermarket i lanci za prodavnice prehrambenih proizvoda - najveći i najprodavaniji trgovci hranom:


5 Kompanija Kroger

24 Safeway

35 SuperValu

36 Publix

51 HE Butt Grocery Company

99 Tržište cele hrane

108 Giant Eagle

138 Hy-Vee

143 Velika kompanija Atlantic & Pacific Tea

149 Wegmans Food Markets

176 WinCo Foods

197 Sačuvajte Mart Supermarkete

211 Ruddick Corp. / Harris Teeter

234 Albertson's

239 Roundy's Supermarkets (sada Kroger Company Subsidiary)