Javno privatno partnerstvo za i protiv

Javno privatno partnerstvo (P3) Prednosti i nedostaci

P3 ili javno-privatno partnerstvo je ugovor - često dugoročni ugovor - između vladinog tijela i privatnog entiteta, najčešće korporacije. Cilj partnerstva je pružanje neke javne koristi, bilo imovine ili usluge. Ključni element ovih ugovora je da privatna stranka mora preuzeti značajan dio rizika jer ugovoreno nagrađivanje - koliko privatna stranka prima za učešće - obično zavisi od učinka.

Primjer uspešnog javno-privatnog partnerstva

P3s su počeli sa relativno sporim početkom u SAD-u, ali ih ima dosta i svih. Oni su uglavnom bili izuzetno uspešni. Veliki broj puteva za puteve u Virdžiniji je dobar primer. U to partnerstvo učestvovalo je nekoliko privatnih preduzeća, a partnerstvo spasilo je milione dolara. Dodatnim autoputevima omogućio je online godine ranije nego što je tradicionalni vladin pristup mogao učiniti.

Prednosti javno-privatnog partnerstva

Javno-privatna partnerstva nude nekoliko prednosti:

Nedostaci javnog i privatnog partnerstva

P3 ima i neke nedostatke: