Objašnjeno je pokriće odgovornosti osiguranja od strane izvođača

Pokrivenost osiguranja. Fotografija Bill Jacobus Flickr

Osiguranje od odgovornosti za ugovarače

Građevinsko preduzeće je veoma agresivna i zahtevna industrija. Dok neki od nas rade na našim prodavnicama, instaliraju ili pružaju usluge na imovini kupca, potrebno je osigurati osiguranje od odgovornosti kako bismo zaštitili našu imovinu i preuzeli kontrolu nad našom odgovornošću. Dobra pokrivenost osiguranjem od odgovornosti građana može zaštititi od povreda, nesreća ili oštećenja imovine koja je pretrpjena na poslu.

Pored toga, građevinski radnici mogu slučajno oštetiti materijale i alate za mjerenje nekretnina, ili dok je proces remodeliranja u toku. Mnogi poslovi, posebno na vladinim ugovorima, zahtijevaju osiguranje dokaza o osiguranju odgovornosti kao dio procesa kvalifikacije. Podizvođači takođe moraju da predoče svoje dokaze pre nego što uđu ili započnu svoje učešće na građevinskom poslu.

Prednosti osiguranja od odgovornosti za građevinarstvo

Dobro osiguranje od odgovornosti za građevinsku zaštitu, štiteći svoje poslovanje od tužbi ili štete nastale od potraživanja tokom procesa izgradnje. Najvažnije prednosti koristi od osiguranja odgovornosti su:

Pokrivenost odgovornosti za izgradnju odgovornosti

Osiguranje od građevinske odgovornosti može se koristiti u sljedećim okolnostima:

Troškovi osiguranja odgovornosti za izgradnju

Troškovi koji se odnose na osiguranje od odgovornosti zavise od rizika koji se uzima u obzir prema vrsti posla koji radite. Ako ste u poslu sa malim rizikom, možda biste želeli da razmotrite pokrivenost prema Političkoj politici vlasnika, a ne osiguranju od odgovornosti . Uobičajeno je da su komercijalni izvođači sa većim rizikom od štete, na primjer, izvođača krovova ili izvođača radova koji se bave visokom specijalizovanom trgovinom, najviše osigurani. Korporacije za obeštećenje naplaćuju osiguratekima skromne pare i mjesečne naknade za finansiranje premija od šest mjeseci do godinu dana. Visina osiguranja od odgovornosti je direktno povezana s iznosom novca koji izvrši izvođač, a preporučuje se osiguranje dva ili tri puta veća od budžeta građevinskih projekata.

Važno je biti osigurana od strane kompanije B koja je ocenjena na minimumu , a viša je bolja, baš kao i ocene. Kada je vaša osiguravajuća kompanija ocenila C ili niže, onda bi to moglo biti znakovi da će posao uskoro biti van posla ili da imate problema prilikom obrade vaših potraživanja.

Ograničenja u osiguranju odgovornosti

Osiguranje od građevinske odgovornosti takođe ima svoje ograničenje. Morate postaviti granice po svakom pojavljivanju i ograničenja za zbirne vrijednosti. Ograničenja su takođe postavljena za štetu od požara imovini u izgradnji, kao i medicinske troškove za povrijeđene radnike na radnom mjestu koje možda neće biti pokrivene radničkom kompenzacijom. Pokrivena šteta uključuje i odgovornost za lične i reklamne povrede ; to je parnica proizvedena iz tvrdnji da je reklamno oglašavanje izvođača na neki način dovelo do toga da vlasnik kuće ili druga zainteresovana stranka ima finansijski ili lični gubitak.

Bez obzira na to koliko je veliki ili mali posao, u trgovini zgrada, koji ima adekvatno osiguranje od odgovornosti, uvijek je najbolja politika.