Prednosti i slabosti postati zeleni konsultant

Odlazak zelene i živeti na ekološki prihvatljiv način nije prolazak. Sve veći broj pojedinaca, porodica i preduzeća počinje da traži načine da smanji svoj ogljični otisak i smanji njihovu upotrebu zemaljskih resursa. Ovo nije uvek lako, tako da neki ljudi traže pomoć za zelene ili ekološke konsultante.

Ako imate strast prema okruženju, kreativni i željni da naučite nove načine za očuvanje i recikliranje i uživate u učenju drugih o okruženju, mali posao kao zeleni konsultant može biti odlična opcija za vas.

The Pros of Becoming Green Consultant

Postoji niz pogodnosti koje mogu doći od pokretanja biznisa kao zelenog konsultanta. Evo nekoliko:

Zbunjenost postanja zelenog konsultanta

Neki od potencijalnih izazova sa kojima se možete suočiti kada postanu zeleni konsultanti uključuju:

Preporučeni resursi