Saznajte o ulozi i funkciji marketinške firme

Mnogim ljudima je teško razriješiti tačno šta marketing kompanija radi. Da bi to bilo jednostavno, marketinška firma je svaka kompanija koja asistira poslovima sa kupovinom kupaca i optimizacijom konverzije. Takođe je važno da ne izgubite kupce.

Postoji nekoliko vrsta marketinških firmi, a zapošljavanje pogrešnog može dovesti do gubitka novca i vremena. Takođe je važno razmotriti budžetska ograničenja.

Kompanija ne bi trebalo da angažuje marketinšku firmu koja je izvan njegovog budžeta, ali bi trebala koristiti oprez ako izabere jeftinu (i verovatno manje kvalifikovanu) firmu koja možda neće biti u stanju da isporučuje robu.

Pitanja za postavljanje marketinške firme i očekivani odgovori

Ako ste zainteresovani za angažovanje marketing firme po prvi put, morate postaviti neka ključna pitanja. Takođe je važno da budete svesni očekivanih odgovora.

  1. Ko će voditi moj račun i sa kim ćemo raditi? Očekujete odgovor kao: "Radićete sa menadžerom i timom koji ima kombinovanu 30-godišnju stručnost u svojoj oblasti i predstavljao je slične firme."
  2. U poređenju sa vašim drugim klijentima i njihovim zadrživačima i proizvodnim potrebama, kako da uporedimo? Očekujete odgovor na sledeći način: "Padaš u sredinu opsega što se tiče naknada i radnog opterećenja, ali budite sigurni, svaki klijent je drugačiji i naš posao je da ispuni vaše individualne potrebe. Ako padnemo kratko želimo da nam pustite znate. "
  1. Postoje li posebne vežbe planiranja ili strategije koje ćemo učestvovati kako bismo pomogli vašoj firmi da ostvari brzinu? Očekujemo odgovor kao što je: "Tražimo da učestvujete u analizi klijentskih inventara na početku i onda ćemo se ponovo sastati jednom mesečno kako bismo osigurali da je strategija u pitanju".
  2. Kako se rukovodi saradnja klijenata i komunikacija? Očekujete odgovor kao: "Dodijelit će vam svakodnevnu osobu koja će izvijestiti osobu br.2 u vašem timu. Vaš svakodnevni kontakt će biti odgovoran za svu komunikaciju, ali svi članovi vaš tim dobija svu dvosmernu komunikaciju, a takođe ćete komunicirati sa VP-om o vašem poslu na vašim mesečnim sastancima klijenta. Saradnja počinje kada nam date potrebne informacije koje nam trebaju za implementaciju programa, a zatim zajedno radimo na na primer, ako pokrećete novi proizvod na zidu od cigle i maltera, radićemo s vama od početka marketinške strategije do prisustva na događaju. "
  1. Koji ključni indikatori učinka vas čvrsto fokusiraju na posao klijenta? Očekujemo odgovor kao što je: "Volimo da pogledamo procenat prihoda koji poslovni prihod dobija od kupaca koji vraćaju, ali takođe ispitujemo nove kupce, kao i pothranjivanje potrošača."
  2. Koje su vaše prakse izveštavanja? Koliko ćemo često dobiti izveštaje i šta će biti sadržane u izveštajima koje dobijamo? Očekujemo odgovor kao: "Mi šaljemo mesečne izveštaje o državnim ciljevima, aktivnostima i merljivim rezultatima, kao io radu još uvek u toku. Mi to radimo tako da znate kako smo potrošili svoje vreme i vaš novac".
  3. Ako biste mogli da mapirate prvih 120 dana rada sa firmom, kako bi to izgledalo? Očekujemo odgovor kao što je: "Prvog meseca provodimo da upoznamo vas i vaš posao, a sledećeg meseca prilagođavamo vam plan za vas. Počinjemo sa implementacijom plana u trećem mjesecu, a počinje da vidite rezultate koji počinju u četvrtom mjesecu . "

Imajte na umu da će neki od odgovora koje ćete dobiti biti zasnovani na vrsti marketinga koji tražite. Na primer, ako želite da marketing konsultant analizira vaš plan, oni će vam se javiti na kraju svog napora. Ali ako angažujete firmu za obavljanje digitalne kampanje ili telemarketinga, kompanija bi trebala vrlo brzo i često prijavljivati ​​vama.

Različiti tipovi marketinških firmi

Marketing kompanije mogu pomoći vašem preduzeću da razvija marketinšku strategiju, planiraju i upravljaju kampanjama, ili pružaju posebne usluge, kao što su telemarketing ili istraživanje tržišta. Možete zadržati svoje usluge za određeni projekat ili ih zapošljavati na osnovu rezervnih sastojaka koji će vam pomoći tokom određenog vremenskog perioda. Takođe možete angažovati pojedinačne konsultante ili freelancere sa specijalizovanim marketinškim vještinama za planiranje i upravljanje projektima.

Evo nekoliko vrsta marketinških firmi:

Svako poslovanje u kome nema vremena ili sposobnosti da planiraju i sprovedu svoje marketinške napore trebalo bi angažovati marketinšku firmu. Nije bitno da li je velika firma sa osobljem od 500 ili malim biznisom sa osobljem od pet. Dokle oni mogu završiti posao, dugoročno će vam biti bolje.