Ispravka grešaka u poslovnim dokumentima

Svi smo bili tamo. Pročitali smo važan dokument i otkrili grešku. A greška je bila značajna. Na primjer, mješavina zakupodavca (vlasnika zgrade) i zakupodavca (kompanija koja iznajmljuje prostor) u zakupu je česta greška. Greške mogu se desiti u zakupu, ugovorima o zaposlenju, ugovorima o nepokretnostima, prodajnim sporazumima, poreskim obrascima ... bilo koji pravni dokument.

U pravnom dokumentu ste našli grešku. Šta sad?

Standardni postupak za ispravljanje grešaka u važnim dokumentima:

Dobar primer ovoga je pitanje koje sam nedavno dobio o ispravljanju greške u vremenskom listu. Greska treba da bude postavljena onda su ispravne informacije ubačene, a zaposleni i nadzornik (ili drugi predstavnik kompanije) treba da pokrenu / potpišu i daju promenu.

Još jedan dobar primer kako ovo funkcioniše u poslovnoj prodaji, kada strane idu napred i nazad i donose promene, recimo na uključivanje određenog sredstva ili imovine. Sve takve promjene moraju biti izdane, potom potpisane i date od strane obe strane.

Ne koristite korektivnu tečnost ili pokušajte da izbrišete grešku. Ako je dokument ikada završio na sudu, možda bi izgledalo kao da ste namerno pokušavali da sakrijete nešto.

Sakrivanje promjene može dovesti do prevare zbog prevare, tako da ga ne pokušavajte.