Kako izračunati prinos na kapital u narednim godinama

Kuća za najam. iStockPhoto

Pored izračunavanja prinosa na kapital u prvom kvartalu , investitor u nekretnini bi možda želeo da zna svoj povrat na kapital, kako je projektovan za naredne godine ili kao iskusan nakon prve godine.

Ovo bi moglo da bude važno, jer kada imovina bude cenjena i hipoteka je donekle isplaćena, iznos kapitala koji je uložen u tom trenutku možda bi se bolje iskoristio na drugim mestima ako je trenutni prinos na kapital jednak.

Evo kako

  1. Obezbedite što preciznije procjenu trenutne ili projektovane vrijednosti imovine. Za ovaj primjer, koristićemo 510.000 USD kao vrijednost imovine.
  2. Odredite isplatu hipoteke. U našem primeru, pretpostavimo da je stanje hipoteke 375.000 dolara.
  3. Zatim izračunajte Cash Flow After Taxes (CFAT) . Koristićemo 17.000 dolara.
  4. Naš profit na kapitalu je CFAT / (vrednost - isplata):

    $ 17,000 / ($ 510,000 - $ 375,000) = .126 ili 12,6% je naš Return on Equity

Savjeti

Hajde da pregledamo ROI u iznajmljivanju nekretnina

Postoje neki vrlo dobri razlozi zbog kojih investitori smatraju da pokretna sredstva sa tržišta akcija i obveznica na nekretnine mogu dramatično povećati njihov ROI, Return on Investment.

Hajde da pogledamo šta čini nekretnine tako unosnim: