Izračunati povraćaj kapitala za ulaganja u nekretnine u prvoj godini

Mnogi investitori u nekretnine su uključeni u više svojstava i koriste leveridž u svojim kupovinama. Prilikom donošenja odluke o održivosti investicije, jedna od mjera koje se koriste predstavlja očekivani povrat na kapital u prvoj godini.

Ako su slična dva objekta, onaj koji će proizvesti najbolji dobit za prvu godinu može biti bolja kratkoročna investicija. Da biste saznali, morate odrediti novčani tok nakon poreza .

Za ovaj primjer, pretpostavićemo CFAT od 11.000 dolara. Uloženi novac za sticanje imovine, na primjer kao plaćanje, predstavlja sljedeći dio jednačine. Recimo da je kupac uložio 170.000 dolara. Mi onda moramo podijeliti CFAT uloženim novcem kako bi izračunali dobitak kapitala:

$ 11,000 / $ 170,000 = .065 ili 6,5%

Možete koristiti finansijski kalkulator nekretnina kako biste provjerili matematiku za ovaj i druge proračune prilikom kupovine nekretnina.

Iznajmljivanje nekretnina - ne samo o brojevima

S obzirom na to da je stambeno tržište i hipotekarni pad koji je počeo krajem 2006. godine, stanovanje se malo oporavilo, iako prodaja i dalje nije na nivou pre sukoba. Kupci prve kuće još uvijek su van tržišta većinom. Privreda i njihovi izgledi za posao su jedan od razloga. Druga je da ostaju kod kuće sa roditeljima duže, čak i nakon završetka fakulteta.

Bombaši ne prodaju svoje kuće istorijski, delom zato što imaju svoju decu još u kući, ali i zbog ekonomije i visokih cena stanova zbog niske zaliha.

Domaće cene su porasle, ali uglavnom zbog više kupaca koji su se vratili na tržište sa zalihama za prodaju.

Šta sve to znači? To znači da postoji puno iznajmljivača. Potražnja za iznajmljivanjem raste, a istovremeno raste i rent. Bilo je veliko tržište za iznajmljivanje imovinskih investitora u proteklih nekoliko godina, i to je ipak prilično dobro.

Najveći izazov je sada pronaći pogodne pogodnosti, naročito ako želite spremiti iznajmljivanje nekretnina.

Žreb je i dalje jak, ali ulaganje u nekretnine je odličan alat za izgradnju bogatstva. Investitor u zakup zemljišta traži dvije stvari prvenstveno: 1) mesečni pozitivan novčani tok, i 2) povećanje vrijednosti i kapitala. Ako novi kupac kuće za kupovinu ima vremena i napora da nauči kako da to uradi ispravno, oni mogu biti na putu do portfolia kuća koji će finansirati raskošno penzionisanje.

Gotovinski tok i koristi

Ulaganja u nekretnine dobijaju neke prednosti koje se ne daju na berzu ili investitore na tržištu obveznica . Hipotekarne kamate, porezi i osiguranje odbijaju se od prihoda od zakupa. Dobijate godišnji otpis za amortizaciju obračunatu preko 27,5 godina. 1031 Poreska Odložena Berza može se koristiti za guranje poreza na dobit od kapitalnih dobara ako se poštuju pravila za prodaju jedne imovine u profitu i prebacivanje novca u drugu imovinu.

Sa operativnim troškovima koji se takođe odbijaju, kao što su popravci, održavanje, sakupljanje smeća, vodovod i kanalizacija, naknade za upravljanje, porezi, osiguranje i još mnogo toga, lako je videti da investiranje u nekretnine daje neke velike prednosti u odnosu na druge vrste sredstava.

Dakle, investitor za nekretnine iznajmljuje pravo, dobija hipoteku i troškove ispod mesečne zakupnine, a imaju i gotovinu koja se svakog meseca odlazi u banku. Rast kamatnih stopa ih ne smeta, jer je njihova hipoteka fiksna, ali to muči potencijalne kupce. Dakle, oni i dalje iznajmljuju, dobro za investitore. U stvari, s obzirom da se potražnja za iznajmljivanjem povećava, moguće je povećanje zakupnina, pa bolje novčani tok.

Kapital i dugovanje

Tokom perioda vlasništva, šanse se dokazuju istorijski kako bi nam rekli da će se povećati vrijednost imovine. Osim blip-a ili dva, u odnosu na cene dugih izvora povećavaju se. Takođe, dok plaćate svoja hipotekarna plaćanja, pravite i pravičnost . Kada odlučite da je vrijeme za prodaju, tu bi trebala biti i nagrada.