Iznajmljivanje iznajmljivača za nekretnine

Uradite neku jednostavnu matematiku za izračunavanje tačnih iznosa koji se daju prilikom zatvaranja

Prodaja imovine za iznajmljivanje uključuje još nekoliko bora od prodaje nekretnina. Sve zakupnine koje se plaćaju prodavcu pre datuma zatvaranja moraju biti stavljene na zatvorenu tablicu u transakciji nekretnina sa nekretninama. To znači da prodavac duguje kupcu sve iznose koji predstavljaju vremenski period od zatvaranja do kraja perioda iznajmljivanja - obično mesečno.

Procesi rentiranja obično se obavljaju do datuma zatvaranja i ne uključuju depozite po osnovu obezbeđenja , koje prodavaču može kupiti pre nego što se kupi.

Potom bi kupac bio odgovoran za depozite i eventualno raspolaganje na osnovu uslova novog ugovora o zakupu.

Proračunski proračun za izračunavanje

Tri proračune utvrđuju iznos proračuna za stanarinu:

  1. Odredite broj dana najma koji prodavac duguje kupcu
  2. Dolazite na iznos iznajmljivanja po danu
  3. Množite iznos za iznajmljivanje / dan puta broj dana

Pretpostavimo da se prodaje duplex sa obe iznajmljene jedinice. Naplata je 500 dolara mesečno za jedinicu A i 700 dolara mesečno za jedinicu B. Rent je plaćena za obe jedinice 1. septembra i zatvaramo 12. septembra.

  1. 30 dana u septembru minus 12 dana kroz zatvaranje jednako je 18 dana da prorate
  2. Iznajmljuje se ukupno $ 1200 / mesec tako da se deli za 30 dana za dnevni iznos od 40 USD
  3. 40 dolara dnevno naplaćuje iznos od 18 dana jednako 720 dolara

Ovaj iznos bi se pokazao kao "kredit" kupcu i "debit" za prodavca na završnoj izjavi.

Druge smjernice

Očigledno je da su nekretnine za iznajmljivanje kupljene za njihov gotovinski tok i ukupni ROI sa procenjivanjem i poreskim olakšicama , bez obzira da li su stanovi ili stanovi za jedno porodično stanovanje.

Poravnanje zakupa na zatvaranju je samo jedno važno pitanje.

Kupci treba da odrede da li su prijavljeni zakupi tačni. Pobrinite se da su zakupnine u tabelama i dokumentima o prihodima činjenične. Potencijalni kupac imovine za iznajmljivanje treba da dobije izvode banke da bi potvrdio da su to stvarni zakupnine koje se plaćaju.

Ako bi trebalo da se naplati jedan stan u iznosu od 750 dolara mesečno, potvrdite da je to zaista depozit svakog meseca.

Na primer, stanodavac je možda iznajmio trgovačku uslugu za neku ili celokupnu njegovu isplatu. Možda je zakupac pružao usluge čišćenja i održavanja, ili je možda zakupac dobio sniženje naplate od ne-knjiga zbog ličnog odnosa sa vlasnikom. Zbog bilo kog razloga, brojevi će se balansirati tek kada se svi zakupci uključeni u zakup posudjača zapravo deponuju.

Potencijalni kupac može takođe da se raspita o tome da li prodavac naplaćuje trenutne tržišne stope. Potvrdite da li stanari plaćaju niže, na ili iznad onoga što drugi zakupci u području zaračunavaju za slične nekretnine. U ovoj oblasti može biti stvarna vrednost za kupca. Neki stanodavci su ili lijeni ili jednostavno ne vole intervjuisanje i plasiranje novih stanara, tako da će izbjeći povećanje zakupa u dužem vremenskom periodu kako bi zadržali iste stanare.

Plaćeni zakupci mogu biti znatno ispod trenutnih tržišnih stopa. Iznajmljivanje se može povećati odmah po isteku zakupa kako bi se promenio ROI i novčani tok u korist novog vlasnika.