Kako izračunati bruto operativni prihod (GOI)

Jednom kada znamo bruto potencijalni prihod investicione nekretnine nekretnina, stižemo do bruto operativnog prihoda tako što oduzimamo procijenjene godišnje gubitke zbog neplaćanja ili slobodnih radnih mjesta.

Teškoća: Lako

Vrijeme potrebno: 5 minuta

Evo kako:

  1. Hajde da koristimo naš već izračunat bruto potencijalni prihod od 54.000 dolara. To je ako su sve jedinice pune i sve zakupnine plaćene.
  2. Na osnovu iskustva, trenutnog tržišta i iznajmljivanja stanova, procenjujemo da će naši gubici zbog slobodnih radnih mesta i neplaćanja biti 5%.
  1. $ 54,000 * .05 = $ 2700
  2. $ 54,000 - $ 2700 = $ 51,300 za naš bruto operativni prihod

Sta ti treba:

To je sve o prihodima

Hajde da razmislimo o ulaganju u nekretnine i razbijamo dve glavne komponente, prihode i troškove. Počećemo sa troškovima.

Troškovi koji su uključeni u ulaganje u nekretnine su neke novčane i druge računovodstvene stavke, kao što je amortizacija. Dakle, ne svaki trošak je novac iz džepa. Stvarni troškovi vlasništva i poslovanja uključuju:

Sve su to prilično dobro definisane, i imamo malo kontrole nad nekim od njih. Možemo kupiti i pregovarati neke od njih da smanjimo te troškove. Poenta je u tome što će imati ono što možemo tačno proceniti kao maksimalne količine koje možemo koristiti u ROI i obračunu profita.

To nisu stvari koje možemo drastično promeniti; to jest ukoliko ne možete da se ukinete porez ili da advokati i računovođe rade besplatno.

Kada je u pitanju prihod, međutim, stvari su manje kvantifikovane, jer imamo više mogućnosti i malo više kontrole. Razmislimo o nekim od načina na koji se prihod određuje i varira.

Prikupljanje prvobitne imovine

Koliko dobro radimo našu dužnu pažnju kako bismo pronašli pogodne pogodnosti je prva kontrola koju možemo ostvariti nad prihodima. Ne samo da se radi o pronalaženju dogovora, već i poznavanju najbolje lokacije, komšiluku i karakteristikama imovine biće najbolje za iznajmljivanje.

Imajte na umu karakteristike i pogodnosti koje iznajmljivači žele, a oni su uglavnom ono što kupci žele. Idi proveri neke nove domove u vrućim podjedinicama. Možda postoje neke relativno jeftine stvari koje možete učiniti kako biste učinili kuću koju želite kupiti, što je poželjnije.

Jednom kada shvatite gde da kupite, uradite svoje istraživanje i pronađite moguća svojstva. Uradite nešto više pažnje i puno obračuna. Kada nađete pravu, vreme je da pregovarate o vašoj putanji do cene koja je ispod trenutne tržišne vrednosti.

Postavljanje prave rent-a

Sada je lako reći, dobiti što je više moguće, ali to nije nužno najbolji pristup. Uzimate u obzir preovlađujuće zakupnine i kako se vaša imovina uklapa sa karakteristikama i konkurentskim prednostima. Zatim izračunajte svoje gubitke kada je imovina prazna između stanara. Vidite, ako je rentaža postavljena previsoko, verovatno ćete doživeti više slobodnog vremena kako biste izgubili sve ili čak više vaših prihoda od viših rent-a.

To je kontrola i imate ih.

Odnosi stanara, oglašavanje i upravljanje

Sada kada imate stanare na mestu, čuvanje ih što je moguće pretećom na preovlađujućim stanarima je sjajan pristup, a vi imate neku kontrolu nad tim. Odlični odnosi između stanara, odlična usluga, dobre tehnike obrade žalbi sve se slažu kao tehnike upravljanja kako bi se maksimizirali prihodi. Raditi sve prave stvari u marketingu, iznajmljivanju aplikacija i procesima intervjua i tekućem upravljanju će zadržati vaš prihod i teškoće i gubitak kredita.

Kao što vidite, imate više stvari na koje možete uticati ili kontrolisati na strani dohotka nego na strani troškova. Provedite vreme koje je neophodno kako bi se smanjila trošak strane strane, ali se koncentrirajte na stavke sa strane prihoda kako biste maksimalno iskoristili ulaganje u zakup.