Objavljivanje pretpostavljene politike osiguranja za investitora u nekretnine

Kako se premije osiguranja osiguranja obično plaćaju unapred, ako kupac preuzima politiku u investicionoj transakciji sa nekretninama, premija politika mora biti isplaćena. Kupac će prodavcu dugovati iznos koji je unapred plaćen, ali još uvek neiskorišćen, za period efektivne pokrivenosti politike.

Kao iu svim proporcijama transfera nekretnina, morat ćemo znati da li se raspravljamo "kroz" ili "do" datuma zatvaranja, kao i da li koristimo 360-dnevnu "bankarsku godinu" ili 365 dana kalendarske godine.

Koraci su:

  1. Odredite broj dana od zatvaranja do dana isteka roka.
  2. Izračunajte troškove po danu osiguranja.
  3. Množite broj dana koliko iznosite dnevno.

Hajde da napravimo uzorak osiguranja. Investitor nekretnina preuzima politiku osiguranja na imovinu za iznajmljivanje. Godišnja premija za politiku je 1350 dolara. Premija za politiku je isplaćena u potpunosti 12. februara, a zatvaranje je 15. oktobra iste godine. Koristimo kalendar 365 dana i zatvaramo "kroz". To znači da prodavac plaća za dan zatvaranja.

  1. # dana od 16. oktobra do 11. februara sledeće godine je: 16. oktobar + 30. novembar + 31. decembar + 31. januar + 11. februar = 119 dana
  2. $ 1350 podeljeno na 365 dana = dnevni trošak od 3,70 dolara
  3. $ 3.70 trošak / dan X 119 dana = proračuni iznos od 440.30 dolara.

Ovaj iznos bi bio KREDITI Prodavcu i ODBIJENO Kupcu.

Pro-ration i Izjava o zatvaranju

Zašto postoje stavke na završnoj izjavi o transakciji sa nekretninama koja mora biti proporcionalna?

Važno je znati da su to prihvaćene prakse, ali neke od njih mogu se pregovarati kao dio kupoprodajnog ugovora. Nisu obučeni gvožđem. Naročito sa komercijalnom imovinom, oštar profesionalac za nekretnine može biti dragocen za svog klijenta ukazujući na područja ugovora koji bi mogli da se pregovaraju ako su pogodili cenu mrtve tačke.