Načini za prekid stvarnih uslova za nekretnine

Možda nećete biti zaglavljeni sa tom službom za svoju imovinu zauvek

Bilo da kupujete novu imovinu i zabrinuti ste zbog služnosti koju ste primetili na apstraktu naslova ili planirate da obnovite svoju trenutnu imovinu i bili su vam frustrirani dugotrajnim službama, Ne odustati. Možete ukloniti problematične posluge nekretnina na više načina.

Tišina naslova

Ponekad imovina ima služnosti koje su pokrenute pre mnogo godina i u ovom slučaju može se započeti pravna akcija kako bi se "umirila naslov" i uklonilo neke službenosti.

Pretpostavimo da je pravni opis imovine veoma star. Nikada nije bilo osiguranja naslova, a neke od granica opisane su kao ograde linije nekretnina u vlasništvu drugih. Podnošenje mirne naslovne akcije može objaviti vašu namjeru da se granice slažu sa trenutnim istraživanjem, čak i ako nisu ravno duž postojeće linije ograda.

Ako niko ne osporava akciju, naslov bi se umirili i zemljište bi se vratilo kako je istraživano.

Dozvolite namenu da se istraga produži

Praktični primjer tihog naslova bio je služba za osobu koja je posebno nazvana kako bi prešla imovinu kako bi dobro pristupila zajednici. Službovanje je bilo preko 75 godina, žena je umrla, a bunar je odavno bio ograničen iz zdravstvenih razloga. Stvarnost više nije bila neophodna i zbog toga je prekinuta.

Iako se većina službi "pokreće sa zemljom" ili se prosljeđuje novim vlasnicima uključenih nekretnina, okolnosti kao što su one mogu učiniti službenost daljeg korištenja.

Možete dati komunalno preduzeće služnost da pređe svoje zemljište da biste stigli do mesta gde radi velike popravke ili uspostavlja novu elektranu. Možete stvoriti službu za završetak određenog datuma ili sa određenim događajem, kao što su popravke ili izgradnja zvanično završena - pod pretpostavkom da je komunalno preduzeće stvorilo drugi pristup svojoj lokaciji.

Napustite Easment

Služba takođe može prestati da postoji jer se ne može više koristiti. U slučaju komunalne kompanije, to bi moglo postaviti ogradu oko svoje lokacije pre nego što se izgradnja završi, a ograda je ušla u područje služnosti. Ovo se može pravno tumačiti kao kompanija koja napušta službu zato što je tehnički blokirala pristup kojem je uspostavljena služba za stvaranje.

Međutim, napuštanje može biti sivo područje. Uopšteno se ne smatra da je napuštanje jednostavno zato što kompanija više ne koristi službu, na primjer, ako napusti konstrukciju umjesto toga. Prostor za gradnju u praznom hodu ostao bi dostupan od strane kompanije ako bi ikada odlučila da nastavi sa radom tamo - osim ako se, naravno, može dokazati da kompanija nikada nije namjeravala nastaviti sa radom. U ovom slučaju može se napraviti argument da je svrha službe istekao.

Zaustavi kori {} enje prescriptivne smjernice

Prepodobna služnost je rezultat nešto komplikovanog pravnog koncepta poznatog kao nepovoljno posjedovanje . Parcela zemljišta pored Joeovog seoskog doma je bila prazna i neiskorištena sve dok se ne može setiti - možda čak i decenijama. Jednog dana odlučuje da izgradi garažu jer nema mjesta za dodavanje nekog na svoju imovinu.

Nepovoljno posjeduje susjednu zemlju i on je prekršio zakon, jer on to legalno ne poseduje, ali to je problem sam po sebi.

Zatim, Džo izlazi na beton kako bi proširio svoj postojeći prilaz tako da se pretvori u novu garažu na nepovoljno posjedovanu imovinu. Sada je stvorio službu, čak i bez saglasnosti vlasnika zemljišta. Ali kako se ispostavilo, odlučio je da ne koristi novu garažu. On otkrije da mrzi šetnju preko celog tog zemljišta nakon parkinga samo da stigne do njegovih prednjih vrata.

Ukoliko je nosilac propisne službe prestao da ga koristi, to je oblik napuštanja.

Uništi razlog za smenjivanje

U slucaju stvorenja koja je stvorena za partijski zid - zid na imovinskoj liniji koja sluzi oba svojstva - unistenje partijskog zida efikasno bi prekinuo sluzbu.

Isto tako, ako je stvorena služnost za komunalno preduzeće da upravlja električnim vodovima do ulice sa svoje nove lokacije, a ako se iz nekog razloga oštetilo i napustilo dalekovode, nikada više neće biti upotrebljeno, služnost postaje nevažeća. Njena svrha je uništena.

Spoji Dominantne i Servient Properties

Ponekad susedna svojstva imaju jednakost među njima, dozvoljavajući jednoj ili obje strane pristup drugom. Jedna je poslužna imovina, a imovina koja ima koristi od služnosti je dominantna imovina. U ovom slučaju imate dodatnu službu .

Ako je jedan vlasnik nabavio obje imovine i spojio ih u jedan pravni opis, služnost više nije bila potrebna. Dva imanja su se spajala. Ovo se može dogoditi zato što vlasnik imovinskog vlasništva odluči da proda, a vlasnik dominantnog vlasništva skuplja priliku da proširi svoju kuću kupovinom imovine.

Izvršite ugovor o puštanju na slobodu

Ako postoji služnost i novi vlasnici oba imanja smatraju da to više nije interesantno ili da se koristi za vlasnika dominantnog vlasništva, službovanje može prestati vlasnik dominantnog vlasništva, koji potpisuje dokument o puštanju na slobodu vlasniku imovine. Ovaj dokument za izdavanje može ili osloboditi vlasnika imovinskog vlasništva iz službe ili osloboditi imovinu službe vlasniku vlasnika imovine, čime se oslobađa svojstvo služnosti kao služnost.

Recite Sudu

Smjernice su zakonske i ponekad nisu tako legalna prava na korištenje imovine dodijeljene ne-vlasniku. Ovi osnovi za ukidanje služnosti su zakonski opravdani, ali često ih suprotstavljaju jedna strana ili druga. Skoro uvek je potrebna neka vrsta otvorenih pravnih postupaka ili postupaka za uklanjanje služnosti. Vjerovatno ćete morati da pređete na sud s podnošenjem građanske tužbe tako da možete postići jasnu titulu.