Strategija marketinga Vašeg maloprodajnog poslovnog plana

Definišite ko su vaši klijenti i kako ćete ih oglašavati

Odeljak tržišne strategije poslovnog plana opisuje ko su klijenti i kako ćete im reci o robi i uslugama koje nude. Ako potrošači ne znaju za vaše poslovanje, ne možete dugo ostati u poslu. Osim kvara o kome prodajete, on takođe objašnjava konkurentsku analizu vašeg poslovanja.

Kada pišete marketinšku strategiju, obavezno uključite informacije koje slijede.

Definišite ko su vaši klijenti

Kao i svaki segment u strategiji marketinga, morate biti vrlo specifični. Nije moguće stići do demografske starosti od 25 do 75 godina. Generacije kupuju drugačije, drugačije kupuju i drugačije dobivaju svoje podatke. Zbog toga je to suviše skupo za vas da dođete do svih njih. Najbolje je da se usredsredite na usku demografsku i onda proširite dok rastete.

Koje grupe potrošača će kupiti od vas?

Da li su društveni i povezani? Da li su zainteresovani za životnu sredinu? Koji časopisi čitaju? Kako provode svoje vrijeme? Upoznajte se sa "životnim stilom" vašeg kupca .

Ovo će vam pomoći da saznate koje vrste događaja planiraju u vašoj prodavnici. Na primjer, ako imate starije klijente, onda bi besplatan zdravstveni pregled u prodavnici bio veliki izvlačenje. Da ste imali Millennials, onda bi besplatni Wi-Fi bio veliki izvadak u vašem poslu.

Ako su vaši klijenti društveni, možda ćete u kućnoj prodavnici uraditi usvajanje ljubimaca.

Kada sam imao svoje prodavnice cipela, imali smo mačku u svakoj prodavnici iz lokalnog skloništa. Kupac bi ih mogao usvojiti iz prodavnice i platili smo naknadu.

Kako ćete oglašavati svoje ciljno tržište ?

Kao što je ranije rečeno, ovo je težak položaj - osim ako ste napravili sjajan posao definiranja vašeg kupca.

Na primjer, ako pokušavate doći do Millenniala, onda će socijalni mediji čine veliki dio svog budžeta. Ako pokušavate stići do starijih ljudi, radio i ROP mogu biti bolja igra za vas.

Koja preduzeća se takmiče protiv vas?

U ovom odeljku postoje dva dijela. U mojoj knjizi "Culturiffic!" Raspravljam o dvema vrstama takmičenja - vidljivim i nevidljivim. Vidljiva konkurencija je očigledna. Na primer, ako posedujete prodavnicu cipela, tu su i druge prodavnice koje prodaju cipele.

Nevidljivi su teži. Ovo su prodavnice u gradu koje se takmiče sa vama na ugledu i uslugi. Oni ne prodaju cipele (nastavljaju naš primjer), ali svi u gradu ih drže kao primjer "najboljeg" načina da se bave maloprodajom ili imaju najbolje iskustvo sa klijentima.

Provedite malo vremena razmišljanja i istraživanja oba tipa pre nego što izradite viziju za svoju prodavnicu. A onda ga artikulišemo ovde u poslovnom planu. Dobro će vam služiti.

Kako se vaš posao razlikuje od takmičenja?

Ovaj korak je onaj koji većina trgovaca misli da je jednostavna. Ali istina je da najviše propadaju. Koriste izraze kao što su "usluge", kao da nijedan drugi trgovac ne pruža usluge. Ovaj odeljak mora biti specifičan i ne generički.

Ovo nije za bankere ili investitore koje pokušavate da vam pomognu, već za šansu da preživite.

Postoji razlog što toliko malih preduzeća ne uspeva u prvih nekoliko godina. Ne znajući šta ih čini drugačijim od konkurencije, glavni je.

Koja je vaša konkurentna ivica?

Uverite se da li razmišljate o online prodavcima kao direktnim konkurentima u ovom odeljku zajedno sa prodavnicama cigle i maltera. Nemojte biti tako naivni da kažete "mi ćemo imati veliku uslugu za kupce" kao svoju strategiju. To više nije dovoljno. To je ista linija u poslovnom planu vaše konkurencije - razmislite o tome!

Deo vašeg poslovnog plana tržišne strategije obuhvata segmentaciju tržišta , konkurentsku analizu i sve ostale prodajne strategije. Za to će biti potrebno puno istraživanja. Ovaj odeljak može zahtevati mnoge stranice, kao i grafikone i grafikone.

Oglasi, brošure ili drugi marketinški materijali mogu biti uključeni u dodatak poslovnog plana .