Najveće severnoameričke kompanije na malo po prihodima

Severna Amerika je dom većine najvećih svetskih trgovaca. Između Kanade, Meksika i američke maloprodajne industrije, prodaja maloprodaje iznosila je preko 530 triliona dolara u 2016. godini. Predviđa se da će do 2018. godine porasti na 5,80 milijardi dolara.

Kanada i Meksiko svaki imaju svoje najveće maloprodajne lance, a obe zemlje imaju maloprodajna preduzeća koja posluju širom svijeta. Međutim, najveći doprinos Severne Amerike u globalnom maloprodaji uglavnom je van SAD

Maloprodajni posao je odgovoran za dvije trećine bruto domaćeg proizvoda (BDP) SAD-a. Međutim, trgovci u SAD nisu zadovoljni dominacijom unutar svojih granica i utvrdili su značajno prisustvo na svakom kontinentu.

Top US Global Retail Ranking Store # 1 - prodavnice Wal-Mart

Najveći američki maloprodajni lanci koji rade van SAD-a

2016 UPDATE: Najveći američki maloprodajni lanci >>

Više najvećih trgovaca na svijetu: