Saveti za upravljanje vremenom za odlazne pozive

Kako učiniti svoje odlazne telefonske pozive produktivnijim i uzeti manje vremena

Telefonsko upravljanje vremenom je važno jer je telefon i dalje primarno sredstvo komunikacije za većinu malih biznisa. Ali, većina vremena koje kompanije koriste za korišćenje telefona je gubljenje vremena. Umesto da komuniciramo sa ljudima sa kojim želimo da komuniciramo prilikom uspostavljanja odlaznih poziva, mi pričvršćavamo vrijeme razgovora sa drugim ljudima ili mašinama, igrajući beskrajne krugove telefonske oznake.

Ali šta ako bismo mogli da pozovemo i razgovaramo sa ljudima sa kojim želimo da razgovaramo, kažemo šta smo želeli da kažemo i nastavimo dalje?

Zamislite koliko bi bilo produktivnije biti i koliko ćemo morati da radimo druge stvari.

Pa, možemo - a sve što je potrebno je malo pripremiti unapred.

Upravljanje vremenom Telefonski saveti za odlazne pozive