Delegacija u biznisu

Učenje kako delegirati važno je za vlasnike preduzeća

Kada delegirate, ovlastite nekoga drugog da deluje za vas. Činjenica delegiranja , onda, podrazumeva dodeljivanje (nekih) vaših funkcija ili ovlašćenja drugoj, da on ili ona mogu djelovati u vaše ime.

Iz definicije možete videti kako je delegiranje tako problematično za toliko malih biznisa; Delegacija podrazumeva davanje neke kontrole. Uporedi to sa činjenicom da mnogi poslovni ljudi veruju da to niko drugi neće učiniti (šta god da je to), kao i oni to rade, a vi imate grupu koja je vrlo otporna na delegiranje.

Međutim, delegacija je kritična veština za uspeh malih preduzeća. Nije neuobičajeno da vlasnici startup preduzeća pokušavaju sami da to učine, ali niko ne može biti dobar u svemu, a vođenje malog biznisa uključuje toliko različitih zadataka i veština koje, kako rastu poslovanje neke vrste deljenja rada, postaje neophodno za poslovanje.

Kakva je razlika između delegiranja i outsourcinga?

Drugi načini na koje možete podijeliti rad uključuju dobijanje partnera , zapošljavanje zaposlenih i outsourcing. Koja je razlika između delegiranja i outsourcinga? Semantika, uglavnom. Outsourcing uključuje kupovinu robe ili usluge podugovaranja od strane spoljne kompanije. Riječ se ne prenosi sa idejom da se odrekne kontrole. U praksi, delegiranje i outsourcing često se ne razlikuju.

Šta su neki tipični zadaci koji vlasnik može delegirati?