Evidencije vlasnika stanova treba da drže za porez

Dokumenti koji čuvaju dugoročno i kratkoročno

Jedna od velikih prednosti postojanja stanodavca je poreske olakšice koje možete iskoristiti. Ove odbitke, međutim, mogu biti komplikovane, pa je važno da vodite detaljne podatke o svim važnim dokumentima, prihodima i troškovima tokom cele godine. Organizovanje i vođenje odgovarajućih dokumenata može vam pomoći da maksimizirate svoje odbitke i smanjite stres.

4 razloga za evidenciju

  1. To će vam olakšati podnošenje poreza.
  1. Imajući sve zabeležene podatke će vam pomoći da ne biste izgubili bilo kakve odbitke, što će vam uštedeti novac.
  2. To će vam pomoći da se uverite da podnosite tačne zahteve. Umesto pogađanja, "mislim da sam platio tog ugovarača 1.000 dolara", brzo povlačenjem tablice, znaćeš da mu je 17. jula platio 850 dolara.
  3. U slučaju da ste revidirani ili IRS ima bilo kakva pitanja o stavkama na vašoj poreskoj prijavi, imate dokaz da ste podneli zahtev. Ako nemate ovu dokumentaciju, uvidićete da provodite vreme i novac pokušavajući da pronađete dokaz. Štaviše, ako niste u mogućnosti da dođete do potvrde, vaš zahtev neće biti poštovan i možda ćete morati plaćati dodatne takse i kazne.

Koji dokumenti treba da pratim?

Kratak odgovor je da morate pratiti sve! IRS je poznat po audiciji malih biznisa , posebno onih koji pokazuju gubitak u narednim godinama. Osim toga, mnogi agenti IRS-a ne razumeju poreske nijanse koji se odnose na investitore nekretnina, što ih čini više vjerovatnima da dovode u pitanje vašu podnošenje.

Morate imati dokaz ako IRS ispituje bilo koji od vaših predmeta ili, čak iu svakodnevnom toku poslovanja, ako neko pokuša da dovede u pitanje isplatu.

Dve vrste zapisa koje ćete morati zadržati su trajne evidencije i kratkoročne evidencije.

1. Permanent Records

To su dokumenti koje ćete želeti zadržati na neodređeno vrijeme.

Koji su neki primeri trajnih zapisa?

To su dokumenti koji će biti relevantni i vredni za vas daleko više od tekuće poreske godine, kao što su:

2. Kratkoročne evidencije

Kratkoročno, ne mislim na par meseci. Želite da zadržite bilo koji dokument koji smatrate dovoljno važnim da potražite na svojim porezima najmanje pet godina. Koliko dugo nakon toga zavisi od vašeg nivoa udobnosti. Ovo će vam pomoći u slučaju da ste ikada revidirani ili tuženi.

Koji su to primeri kratkoročnih zapisa?

Sve što se računa kao prihod ili trošak za datu poresku godinu, kao što su:

Kako da vodim evidenciju o mojoj evidenciji?

Trebali biste voditi digitalnu kopiju (kompjuter) i štampanu kopiju (papir) svih vaših evidencija.

1. Digitalna kopija

Želite da koristite tabelu ili program kao što je Quicken Rental Property Manager da biste pratili svoje prihode i troškove.

Trebali biste to uraditi čim dođe do prihoda ili dođe do troškova. Želite da uključite što detaljnije informacije:

Nivo detalja zavisiće od softvera koji koristite ili kreirate. Neki programi će se direktno povezati sa vašim bankovnim računima i zabilježit će vaše prihode i troškove za vas.

Čak i ako izaberete jeftiniji program ili zadržite evidenciju o ličnim tablicama, i dalje bi trebalo da podesite posebnu evidenciju za svaku imovinu, za svaku vrstu troškova i za različite vrste prihoda. Poenta je da zabeležite što je moguće više informacija u trenutku transakcije, kako biste u budućnosti mogli lako kreirati finansijske izvještaje.

Uvek ih trebate podržati na CD-u, na spoljnom čvrstom disku, u oblaku, pa čak i na papirnoj kopiji. Treba ih odštampati na kraju svakog meseca i / ili kraja godine.

2. Hard Copy

Želite da se uverite da imate papirnu kopiju vaših najvažnijih dokumenata. Ako je moguće, bićete poželjni da ih uskladite u nekom vrstom sistema za zaštitu od požara ili sefu. Ako ne možete da nađete dovoljno dovoljno za sve vaše datoteke, želećete da zadržite najvažnije, kao što su nazivi vlasništva u ovoj kutiji. Kategorizujte sve godišnje, a zatim po abecednom redu sortirajte datoteke tako da ih lako možete pronaći.