Gross Margin% ili Gross Margin $?

Što je važnije? Gross Margin $ ili Gross Margin%? Odgovor - DOBRO! Kad sam bio KOO za maloprodajnu kompaniju, gledao sam na bruto maržu i u $ i%. Razlog je bio u tome što su mnogi proizvodi imali sjajnu marginu%, ali je prodajna cena bila tako niska, da stvarni dolar koji je pokrenuo poslovanje nije toliko bio.

Drugim riječima, mogla bih se vrlo uzbuđivati ​​kada sam videla 65% marže na dodacima, ali pribor je činio samo 10% ukupne prodaje u prodavnicama - stoga je značilo iako je bilo uzbudljivo, to bi moglo biti pogrešno.

Evo primera:

Proizvod A

Prodaje $ 10,000

Bruto marža 50% ili $ 5,000

Proizvod B

Prodaja 25.000 dolara

Bruto marža 30% ili 7.500 dolara

Dakle, u ovom primjeru vidimo da imamo više novca da gotovim tokovima našeg poslovanja od proizvoda B iako je njegova bruto marža% bila skoro polovina proizvoda A.

U mojim prodavnicama, tražili smo "keystone" margine ili 50%. To znači da ako platimo 50 dolara za predmet, onda smo morali prodati za 100 dolara da dobijemo 50% bruto marže. Koristite marginu% kategorije s kojom radite da biste podesili IMU ili Initial Markup . Ako upravo počinjete, preporučujemo vam da proučite svoje vršnjake kako biste znali postaviti svoje marže. Istina je da nezavisni trgovac rijetko dobija bilo kakvu prednost na trošku od dobavljača kada imaju samo nekoliko prodavnica. Da biste napravili veliku razliku, morate imati mnogo prodavnica. U stvari, većina dobavljača daju istu cenu (cenu) svakom prodavcu u zemlji. Zbog toga morate ili podići svoj IMU i pretjerati se za svoje tržište ili tražiti da kontrolišete svoje marže u vašim padovima.

Ispitajte svoju prodaju u kategorijama da biste utvrdili maksimalnu profitabilnost. Na primer, ako ste prodavnica cipela, same cipele će imati različitu marginu na osnovu kategorije. Cipele za obuću imaju veću maržu nego atletske cipele. Zbog troškova proizvodnje roba. Video sam kako mnogi maloprodavci čine grešku u upravljanju svojom robnom maržom prema ukupnoj prodavnici u odnosu na kategoriju.

Iako većina ljudi priznaje da dodatna oprema ima veću maržu od redovne robe, većina ne shvata način na koji se generiše tok gotovine pregledanjem i upravljanjem vašeg inventara po kategorijama ili klasifikaciji.

Ispitajte svoju prodaju na 4 načina

1. Bruto marža% ukupne prodaje

2. Gross Margin $ na ukupnu prodaju

1. Bruto marža% po kategoriji

2. Bruto marža $ po kategoriji.

Ako ste poput nekih ljudi koji samo ispituju na ukupnu bruto maržu , ono što vam nedostaje je marginalne prilike u vašoj prodavnici. Koji je broj jedan uzrok sniženih margina? Prodaja. I šta voliš da trčiš u svojoj prodavnici svake nedelje? Prodaja. Tako da sam mogao prodati prodaju na svim mojim cipelama u prodavnici i pokušati da dodam svoj dodatak u mjesecu koji će zauzvrat uticati na moje marže. Ali uticaj je mali.

Ključ za vođenje maloprodajnog posla je tok gotovine . Većina ljudi misli da je P & L odredilac vaših napora (ili uspeha). Istina je da P & L može reći da ste profitabilni, ali da nemate dovoljno novca za plaćanje računa. Vaša bruto marža može biti 50%, ali nemate dovoljno novca za plaćanje računa. Zato je gledanje margine dolara toliko važno. Morate osigurati da svakog meseca generišete dovoljno novčanih tokova da biste održali svoju prodavnicu.

Uvijek sam bio veliki obožavatelj da obilježem predmet i da ga "deponuje" ako nije prodao. Novac u džepu je bolji od nade više gotovine u budućnosti.