Kako pripremiti bilans stanja

Najvažnija finansijska izjava za bilo koji posao

Jedan od važnih elemenata analize finansijskih izjava je bilans stanja. Bilans stanja prikazuje vašu imovinu ili ono što posedujete, svoje obaveze ili ono što dugujete, a vlasništvo vašeg vlasnika, što je vaša i vaša partnera ulaganje u mala preduzeća .

Prva stvar na koju morate brzo da ubrzate jeste finansijski izveštaji koje vi ili vaš finansijski profesionalac generiše za vaše poslovanje.

Ovi finansijski izveštaji će vam pomoći da utvrdite finansijsku poziciju vaše firme u vremenu i vremenskom periodu, kao i vašu gotovinu u bilo kom trenutku. Mnoga mala preduzeća ne uspevaju jer vlasnik gubi prianj o finansijskoj poziciji firme. Ako razumete finansijske izvještaje, to se neće dogoditi.

U nastavku je vodič za pripremu bilansa.

Imovina

Obaveze i kapital

Obaveze su dugovi koje vaša firma duguje svojim poveriocima.

Primer bilansa stanja

XYZ bilans stanja kompanije
31. decembra
Imovina
1.Cash 40.000 dolara
2.Accts Rec 200,000
3.Inventory 180,000
4.Fixed Assets 400,000
5. Ukupno imovine 820,000
Obaveze i kapital
6.Accts Payable 180.000 dolara
7.LT banke krediti 240,000
8. Glavni kapital 400,000
9.Total Liab & Equity

820,00