Koji poreski krediti su u Opštem poslovnom kreditu?

Šta je generalno kreditno poslovanje? Koji su poslovni krediti uključeni?

Opšti poslovni kredit (obrazac 3800) omogućava vam da izračunate ukupan iznos poreskih kredita za koje ste ispunjavali uslove za određenu poresku godinu, uključujući bilo kakve poreske troškove i prenošenje naprijed (poreski krediti koje ste preneli ili prenijeti od drugih poreza godine). IRS kaže:

Vaš opšti poslovni kredit za godinu se sastoji od prenosa poslovnih kredita iz prethodnih godina plus ukupnih poslovnih kredita za tekuću godinu. Osim toga, vaš opšti poslovni kredit za tekuću godinu može se kasnije povećati prenošenjem poslovnih kredita iz kasnijih godina. Odvojite ovaj kredit direktno iz poreza.

Kako da završim opšti poslovni kredit?

Morate popuniti određeni obrazac za svaki kredit koji uzimate, a zatim sve ove kredite unesite na obrazac 3800 za ukupni poslovni kredit.

Koji poreski krediti su uključeni u opšti poslovni kredit?

Novi krediti :

Tekući porezni krediti

Uključeni u opšti poslovni kredit su sledeći. Svi od sledećih kredita su deo opšteg poslovnog kredita. Obrazac koji koristite za izračunavanje svakog kredita prikazan je u zagradama.