Materijalna činjenica u transakciji sa nekretninama

Definicija: Materijalna činjenica u nekretninama je dobro definirana kao činjenica da bi, ukoliko je poznato, mogla prouzrokovati kupca ili prodavca nekretnina da donese drugačiju odluku u vezi sa preostalim ugovorom ili plaćenom ili primljenom cijenom.

Postoje fantastične zvučne pravne definicije, ali kao profesionalac za nekretnine, pojašnjava šta treba da otkrijemo u transakciji. Većina zakona zahteva da otkrijemo poznate činjenične činjenice.

Dakle, ako je agent u prošlosti pokazao dom, koji je tada imao štetu na vodu, čak i ako nije kasnije, to bi trebalo otkriti drugim potencijalnim kupcima. Da li biste možda ponovo preispitali ponuđenu cenu ili ostali u poslu ako ste saznali za značajno oštećenje vode?

Materijalna činjenica se razlikuje od strane države i faktora ljudske prirode

Uzmimo nekoliko primera sudske prakse i pitanja koja su ljudi imali u kupovini kuća širom zemlje kako bi ilustrirali šta može ili ne mora biti materijalna činjenica koja mora biti otkrivena.

Problemi u kući i popravci

U skoro svakom slučaju, sve poznate defekte u strukturi moraju biti obelodanjene kao materijalne činjenice. Očigledno je da bi potencijalni kupac ili promjenio mišljenje ili ponudu svojih cijena, ako saznaju o problemu sa krovom ili fundacijom.

Primer stvarnog života jasno ilustruje pravni koncept. Agent za nekretnine koji je prvenstveno radio kao agent kupca pokazao je dom potencijalnom kupcu.

Napravili su još jednu odluku o kupovini, delom zbog velikog pukotka otkrivenog kada je pokriven površinski tepih. Pokupili su ugao tepiha i pronašli ogromnu pukotinu u temeljnom dijelu glavne prostorije.

Mesecima kasnije, ovaj agent je ponovo pokazao dom drugom kupcu. Soba je bila tepiha.

Prilikom provjere potrebnih dokumenata objelodanjivanja, nije bilo spominjanja pukotine ili popravka. Agent je obavestio klijenta o prethodnom prikazu i stanju i oni su nastavili dalje. To bi bila još jedna diskusija o etici i mogućoj odgovornosti agenta za listing. Agent kupca je razmatrao podnošenje etičke žalbe, ali je odlučio protiv toga. Šta bi ti uradio?

Ukleta kuća

U većini država, priče o duhovima i progonima se ne smatraju materijalnom činjenicom, ali se ne bih kladio na to dok se istraživanje ne obavi u državi u kojoj se nalazi dom. Dobra diskusija o tome sa pravne perspektive je završena na TexasBar.com. Ne možete biti sigurni šta bi trebalo otkriti bez istraživanja, a ponekad je najbolje samo napredovati i obelodanjivati.

Ubistvo u kući

Pensilvanija ima presedan sudske odluke da navodi da prethodno ubistvo u kući nije materijalna činjenica i ne mora biti otkriveno. Opet, to je samo jedna država, i zaista morate biti sigurni da znate šta je zakon u vašoj državi ako imate u prošlosti znanje o ubistvu u kući. Slučaj u Kaliforniji odlučio je da kupac nije rekao za ubistva u kući koju je kupio. Ponekad čak i nasilna smrt nije odlučila o ubistvu možda će morati biti obelodanjena.

Primer bi bio snimanje samoodbrane domaće uljeza u kući.

Ograničenja broja činjenica o broju pasa u Ajovi

Brokerska kuća u slučaju u Ajovi morala je da plati štetu zato što nije pravilno otkrila kupcima činjenicu da je HOA ograničenje na jednog psa za prebivalište. Kupci su saznali i ubili dogovor. Sezonska pitanja su dovela do toga da dom ostane na tržištu neko vreme i prodaje manje od početnih ponuđača. U ovom slučaju, brokerska kuća je predstavljala obe strane, tako da je bila u mogućnosti da kontroliše informacije od prodavca do strane kupca.

Agenti za nekretnine i njihovi brokeri su na opasnoj teritoriji ako ne otkriju nešto što znaju, čak i ako misle da to ne treba. Dobro pravilo koje treba pratiti jeste da ako se pitate da li treba, samo nastavite i otkrivajte kako biste kasnije izbjegli tužbe.

Za agente i brokere koji praktikuju ekskluzivnu kupovnu agenciju, to je mnogo lakše. Predstavljaju samo kupce, a lako je zadržati svoje najbolje interesovanje na vrhu liste.