Napravite 90-dnevni marketing plan

Neke godine tokom cele godine treba procijeniti koliko dobro radi naš marketing plan i razmatramo promjene koje će nam možda morati učiniti kako bi poboljšali njegovu cjelokupnu efikasnost. Ja često predlagam kompanijama da probaju nešto novo, umesto da stvaraju jednogodišnji marketing plan ili petogodišnji marketing plan, a to je početak sa 90-dnevnim marketinškim planom.

Zašto 90-dnevni marketing plan?

Kakvo je bolje vreme za početak nego danas? Uvek sam primetio kada radim sa kompanijama da ponovim svoj marketinški plan i izgradim izvodljivu strategiju da zapali novo uzbuđenje u vezi sa poslovanjem i potencijalom koji je možda bio izgubljen u papirologiji i zauzetosti svakodnevnih dužnosti.

Da li ste spremni da započnete? Pronađite mirno mesto, sedite i provedite neko vrijeme procenjivanje i odgovaranje na sledeća pitanja:

Sada koristite odgovore na ova pitanja i mapirajte ih na vremenski rok od 90 dana. Podesite, početni datum, krajnji datum i šta ćete raditi između. Procijenite nedjeljno kako funkcioniše vaš plan, napravite promjene gdje vam je potrebno i prilagodite se kada je potrebno, jer je važno uvijek nadgledati svoj marketing, u ovoj ekonomiji je od vitalnog značaja biti marljiv i gledati gdje trošite svoje tržišne dolare, kao i pratite koliko vaše marketinške kampanje su.

Kada navedete šta će se desiti u narednih 90 dana, imaćete jasniju sliku prioriteta, realnog plana rada i rezultata koji ćete generirati.