Uzorak Predloga poslovnog budžeta za procjenu prihoda i troškova

Dobar budžet može vam pomoći da povećate profit za vašu kompaniju

Kreiranje budžeta za vaše poslovanje pomaže u fokusiranju napora i finansijskih sredstava na najvažnije ciljeve vaše kompanije. Koncentrišete se na prodajne ciljeve prilikom kreiranja prihoda od svog budžeta i razmišljanja kroz svaku cenu troškova, bez obzira da li će se varirati od prošle godine, ako možete smanjiti trošak ove godine i mnoga druga pitanja.

Kako koristiti svoj poslovni biznis

Vaše poslovanje će imati koristi od budžeta ako ažurirate budžet mesečno, koristeći svoje troškove i prihode od prethodnog meseca kao svoj vodič, uz istovremeno imajući u vidu finansijske ciljeve vaše kompanije ili ciljeve za tu godinu.

Pored toga, radite sa višim osobljem kako biste videli da li imaju informacije o predstojećim pitanjima koja mogu uticati na budžetsku prodaju i troškove, bilo pozitivno ili negativno. Ovo vam omogućava da prilagode budžet i finansijska očekivanja.

Mjesečna revizija budžeta vaše kompanije može pokazati gdje su napori za ispunjavanje poslovnih ciljeva bili uspješni. Na primjer, ako prebacite zdravstveno osiguranje kako biste dobili pokrivenost sa nižim troškovima, možete vidjeti kako je ta promjena uticala na vaš krajnji mjesec i mjesec i godinu dana.

Mjesečna revizija poslovnog budžeta može vam pomoći da otkrijete potencijalne probleme. Na primjer, ako imate poslovanje s maloprodajom, možete shvatiti da je potrebno povećati potrošnju za oglašavanje na jesen kako biste iskoristili sezonu prazničnih kupovina. Ili, ako ste napravili promene koje mogu imati poreske implikacije za vašu kompaniju, možda ćete morati povećati troškove budžetskog računovodstvenog troškova u očekivanju dodatnog računovodstvenog rada koji je potreban za rad kroz implikacije.

Sledeći radni list postavlja stavke stavki prihoda koji možete koristiti za postavljanje osnovnog poslovnog budžeta. U zavisnosti od vrste posla, možda ćete morati da uključite dodatne vrste prihoda ili troškova, ali ovaj radni list treba da vam daje opštu ideju o vrstama stavki koje treba da uključite u svoj poslovni budžet .

Radni list osnovnog poslovnog budžeta

CATEGORY IZNOS BUDŽETA ACTUAL AMOUNT RAZLIKA
Prihodi od prodaje
Prihod od kamata
Prihod od investicija
Drugi prihodi
UKUPAN PRIHOD
TROŠKOVI
Računovodstvene usluge
Oglašavanje
Naknade za usluge banaka
Naknade za kreditne kartice
Troškovi isporuke
Depoziti za komunalne usluge
Procenjeni porezi
Zdravstveno osiguranje
Troškovi zapošljavanja
Instalacija / popravka opreme
Kamata na dug
Kupovina zaliha
Pravni troškovi
Licence / dozvole
Plaćanja zajmova
Uredski pribor
Payroll
Porez na zarade
Štampanje
Profesionalne naknade
Iznajmljivanje / zakup Plaćanja
Penzijski doprinosi
Pretplate i takse
Komunalne usluge i telefon
Troškovi vozila
Ostalo
Ostalo
UKUPNI TROŠKOVI
UKUPAN PRIHODI MINUS UKUPNI TROŠKOVI

Zašto uopšte napisati poslovni budžet?

Ako je vaš posao mali, možda se pitate zašto vam je potreban budžet. Na kraju krajeva, verovatno imate prilično dobru ideju o mesečnom novčanom tokovu i troškovima. Ovo može biti još istinite ako je vaše preduzeće dobro uspostavljeno, sa šemom toka gotovine koji je prilično sličan tokom godine.

Međutim, čak i ako je to slučaj za vaše preduzeće, razmotrite najmanje izradu osnovnog budžeta, kao onaj na ovom radnom listu. Čak i najbolje uspostavljeni poslovi mogu se suočiti sa problemima sa svojim lancem snabdevanja, ili se suočiti sa iznenadnim, neočekivanim troškovima kao što je znatan porast rentiranja.

Budući da postoji budžet, čak iako je to osnovna informacija koju ažurirate samo jednom godišnje, ipak možete pomoći da planirate te eventualnosti i isprobate ih kada se to dogodi. Takođe bi moglo otkriti dodatne oblasti u kojima biste mogli brijati troškove kako biste povećali svoj profit.