Butik Advokatska kancelarija: Budućnost pravne profesije?

Nastavni trend advokatskih kuća Butika

Butik advokatske firme počinju izgledati kao budućnost pravne struke. Ali šta tačno znači da ovaj trendan izraz znači?

Advokati butičke firme specijaliziraju se u jednoj niši oblasti prakse. Iako se većina velikih i velikih advokatskih firmi strukturira za pružanje širokog spektra usluga, sve veći broj advokata postavlja ove manje prakse, odlučujući da fokusira rad čitave firme na jednu oblast zakona.

To im omogućava omogućiti da se njihova cela firma prodaje kao stručnjaci - ili najbliža stvar terminu "specijalista" koja je dozvoljena u njihovim jurisdikcijama.

Koncept biznis pravnog savjeta

Butik advokatske firme imaju tendenciju da budu manji, a male prakse nisu ništa novo. Broj solo praktičara u SAD-u je ostao dosledan od 1980. do 2005. godine, prema izveštaju američke advokatske komore o demografiji iz 2016. godine. Broj advokata koji su aktivni u firmama od dva do pet advokata u istom vremenskom periodu opali su za 8 odsto, ali butička firma nije u veličini. Radi se o specijalizaciji.

Advokati u advokatskim firmama su stručnjaci u svojim oblastima. Ukoliko klijent ima problem koji se ne uklapa u nišku firme, njegov advokat nema mogućnost da ga uzme u obzir. Klijent se pominje na drugom mestu. Zapravo, referali su okosnica koncepta butika jer su klijenti istaknuti u pravcu drugih takvih firmi i - u teoriji barem - istom ljubaznošću se vraća kada ta firma ne može da izađe u određeni slučaj.

Kada se određeni aspekti postojećeg slučaja uklapaju iz niše firme, iako se sama sama po sebi slaže, stručnjaci se upoznaju s tim područjem.

Nacionalni zakonski časopis istakao je dvije firme za pravno savjetovanje, od kojih su se obojica odbacile od nekih najvećih kompanija u državi. Pet advokata u Nealu, Gerberu i Ajzenbergovu u Čikagu otišlo je u formiranje čikapanskih partnera, dok je 15 advokata u LeClairRyan otišlo da formiraju Murphy & McGonigle.

Partnerski partneri u Čikagu su fokusirani na predstavljanje neprofitnih organizacija. Murphy & McGonigle obrađuje komercijalne parnice i odbranu istraga SEC-a, a pruža regulatorne smjernice firmama za finansijske usluge. Oba pokazuju da mogu da naplaćuju niže naknade tako što prenose mnoge poslovne funkcije firme na eksterne usluge, a ne na upravljanje njima. Ovo oslobađa partnera da se fokusiraju na praktikovanje zakona umesto da se bave administrativnim funkcijama.

Butik advokatske kompanije se pojavljuju na globalnom nivou

Američke firme nisu jedine koje prolaze kroz ovu vrstu promena. Članak o blogu o pravu u Kini je razmatrao kako firme u biznisu u Aziji čine poslove od opštih preduzeća. Prelazak sa srednjih i velikih advokatskih firmi na butik pravne usluge je podstaknuta željom da se smanji trošak, kao i da se dobiju usluge boljeg advokata sa specijalizovanim iskustvom.