Elektronski federalni sistem plaćanja poreza (EFTPS)

Šta je Elektronski federalni sistem plaćanja poreza (EFTPS)?

Elektronski federalni sistem plaćanja poreza (EFTPS) je onlajn savezni sistem plaćanja poreza koji vam omogućava da plaćate poslovne poreze na mreži. Pojedinci mogu da koriste EFTPS za plaćanje procenjenih poreza, a preduzeća mogu da koriste sistem da plaćaju savezne zapošljavanje i korporativne takse. Plaćanje poreza može se izvršiti na mreži ili preko telefona preko EFTPS-a.

Koji porezi mogu biti plaćeni putem EFTPS-a?

EFTPS se može koristiti za plaćanje poreza za preduzeća:

Kako se prijaviti u EFTPS?

Postojeća preduzeća i pojedinci mogu se prijaviti u EFTPS tako što će poslati online aplikaciju.

Kada je proces autorizacije završen, upisujete se u EFTPS.

Novo preduzetničko upisivanje

IRS kaže da "bilo koji posao koji zahteva novi EIN i koji će naznačiti da će obaveze Federalnog poreznog depozita (za poreze na zarade i druge poslovne takse) automatski biti unapred upisane u EFTPS." IRS će Vas obavestiti o upisu u sistem.

Zatim možete aktivirati upis pozivanjem sigurnog besplatnog telefonskog broja i unosom podataka o bankovnom računu.

Da biste se upisali, idite na EFTPS web stranicu. Potrebno vam je:

Možete odrediti uplatu, koja će se automatski preuzeti sa vašeg provjere ili štednog računa na datum koji izaberete.

Kako funkcioniše EFTPS?

Kada se prijavite za EFTPS, pružite informacije o vašem poslovnom bankovnom računu (broj rutiranja i broj računa).

Kada se vaš račun provjeri, vršite plaćanja elektronskim putem koristeći ovaj sistem, baš kao i bilo koji sistem za plaćanje putem interneta ili platni promet. Možete zakazati isplate prije vremena i rasporediti što više plaćanja koliko želite. Kada se izvrši plaćanje, dobijete potvrdu o transakciji.

Da bi se izbeglo da se smatraju "kasnim", uplata se mora izvršiti najkasnije u 20 časova ET na dan pre datuma dospeća. Dakle, ako vam je plaćanje poreza naplaćeno 15. aprila, moraće biti uloženo najkasnije do 20. aprila ET 14. aprila.

Da li je EFTPS sistem siguran?

Kada se prijavite, koristite svoj Employer ID ili ID poreskog obveznika i kreirate PIN broj.

Zatim postavite lozinku za korišćenje sistema. IRS kaže: "EFTPS koristi najviši nivo sigurnosti dostupan na Internetu."

Kakva je razlika između EFTPS i E-File?

Jednostavno rečeno, EFTPS je za plaćanje poreza. E-datoteka je za podnošenje poreskih prijava (što može uključiti i plaćanje poreza). EFTPS je deo E-file sistema IRS-a.

Više o EFTPS-u

IRS ima EFTPS web stranicu sa više informacija o tome kako sistem radi i detalje o tome kako se upisati.