Unutrašnja stopa povrata: Metod odlučivanja o kapitalnom budžetu

Da li je interna stopa povrata ili neto sadašnja vrijednost bolja?

Finansijski menadžeri i vlasnici preduzeća obično vole mere učinka izražene u procentima umjesto dolara. Kao rezultat toga, oni žele da vole odluke o kapitalnom budžetiranju izražene kao procenat, kao što je interna stopa povrata (IRR) umesto u iznosu dolara, kao što je neto sadašnja vrednost (NPV). Međutim, postoji problem sa ovim; iako je interna stopa povrata obično pouzdan način utvrđivanja da li je projekat kapitalnih investicija dobra investicija za privredno društvo , postoje uslovi pod kojima nije pouzdan, ali neto sadašnja vrijednost je.

Šta je interna stopa povrata?

Na jeziku finansiranja, interna stopa povrata je diskontna stopa (ili troškovi kapitala kompanije , koji prisiljavaju sadašnju vrijednost priliva gotovine u projektu da iznosi početnu investiciju koja je ekvivalentna prisiljavanju neto sadašnje vrijednosti projekat je jednak $ 0. Prilično je zbunjujuće, mogu reći da je unutrašnja stopa povraćaja procjena stope povraćaja na projektu.

Jasno je da je unutrašnja stopa povrata teža metrika za izračunavanje od neto sadašnje vrijednosti. Sa Excelovom tablicom, to je jednostavna funkcija. U prošlosti, finansijski menadžeri su morali izračunati pomoću probnih i grešaka koji su bili dugačak i složen račun.

Prvo, na engleskom, koja je interna stopa povrata? Jednostavno rečeno, to je način izražavanja vrednosti projekta u procentu umesto u iznosu od jednog dolara. Obično je tačno, ali postoje neki izuzeci koji će pogrešiti.

Pravila odluke za internu stopu povrata

Ako je IRR projekta veći ili jednak troškovima projekta za kapital, prihvatite projekat. Međutim, ako je IRR manji od troškova projekta, odbacite projekat. Obrazloženje je u tome što nikada ne želite da preuzmete projekat za svoju kompaniju koja vraća manje novca nego što plaćate za pozajmljivanje novca ( trošak kapitala ).

Kao i za neto sadašnju vrijednost, morate razmotriti da li gledate nezavisni ili međusobno isključujući projekat. Za nezavisne projekte, ako je IRR veći od troškova kapitala, onda prihvatate što više projekata koji dozvoljavaju vaš budžet. Za međusobno ekskluzivne projekte, ako je IRR veći od troškova kapitala, prihvatate projekat. Ako je manje od troška kapitala , onda odbacite projekat.

Primjer interne stope povrata i zašto je neto sadašnja vrijednost bolja

Hajde da pogledamo primer u ovom članku o neto sadašnjoj vrednosti . Prvo, pogledajte Projekat S. To možete videti kada izračunate neto sadašnju vrijednost , a pošto se radi o ekskluzivnim projektima, Projekat S gubi. Ima nižu neto sadašnju vrednost od Projekta L, pa bi firma odabrala Projekat L preko projekta S. Međutim, ako koristite online kalkulator i uključite novčane tokove za dva projekta u njega, interna stopa povrata projekta S je 14,489%.

Sada, pogledajmo projekat L. Projekat L je projekat koji bi ste odabrali pod kriterijumima neto sadašnje vrijednosti jer je njegova neto sadašnja vrijednost $ 1,004.03, u poređenju sa neto sadašnjom vrijednošću projekta S $ 788.20. Ponovo, ako koristite online kalkulator i plus novčane tokove Project L's, dobićete IRR za Project L od 13.549%.

Prema kriterijima odluke IRR-a, projekat L ima niži IRR i firma bira projekat S.

Zašto kriterijumi odlučivanja o unutrašnjoj stopi povraćaja i neto sadašnjoj vrednosti daju različite odgovore u analizi kapitalnog budžetiranja ? Ovde se nalazi jedan od problema sa unutrašnjom stopom povrata u kapitalnom budžetiranju . Ako firma analizira međusobno isključive projekte, IRR i NPV mogu dati konfliktne odluke. Ovo će se dogoditi i ako je neki od novčanih tokova iz projekta negativan osim početnog ulaganja .

Sažetak

Sve ukazuje na metodu odlučivanja o neto sadašnjoj vrijednosti koja je superiornija u odnosu na metod interne stope donošenja. Poslednje pitanje koje vlasnici biznisa moraju razmotriti je pretpostavka stopa reinvestiranja. IRR ponekad pogrešno, jer pretpostavlja da se gotovinski tokovi iz projekta reinvestiraju na IRR projekta.

Međutim, neto sadašnja vrijednost pretpostavlja da su tokovi gotovine iz projekta reinvestirani po trošku kapitala firme koji je tačan.