Opis posla sa maloprodajom u prodavnici proizvoda

Plata, obaveze i uslovi za zaposlene u prodaji

Pregled proizvoda u prodavnici u prodavnici:

Maloprodajni demonstrirani proizvodi u prodaji pokazuju predstavljene proizvode i omogućavaju potrošačima da uzorkuju ili pregledaju proizvode. Ove demonstracije obično se izvode u supermarketima , robnim kućama , diskont klubovima i hipermarketima sa stavkama koje uključuju hranu, proizvode za čišćenje i proizvode za ličnu negu.

Maloprodajni proizvodi u prodaji mogu biti nezavisni izvođači, zaposleni u prodavnici ili predstavnici proizvođača proizvoda.

Angažujući potrošače u pogledu proizvoda i uzorkovanja, demonstranti proizvoda u prodaji doprinose prodaji na malo i poboljšavaju iskustvo kupovine na malo za kupce.

Ključne obaveze maloprodajnog prodavca proizvoda:

Kao prodavac u prodaji u maloprodaji, direktno komunicirate sa klijentima u marketinškim i javnim kapacitetima. Prikazujući prednosti, vrednost i korisnost određenih proizvoda, učinite ih poželjnim potencijalnim kupcima i povećati prodaju u maloprodaji pomoću olakšavanja demonstracija u prodavnici. Potrebno je pozitivno ubeđivanje da bi se stvorio interes koji korisnicima daje podsticaj za kupovinu proizvoda koji se promovišu.

Tri glavna područja odgovornosti za demonstratore proizvoda u prodaji u prodaji su promocija proizvoda , interakcija kupaca, priprema proizvoda i komunikacija.

Komunikacione odgovornosti demonstratora proizvoda na malo:

Demonstranti proizvoda u prodaji moraju imati odlične verbalne i neverbalne komunikacijske veštine kako bi efikasno komunicirali sa kupcima pojedinačno iu grupama.

Morate takođe biti jasni i složeni u vašoj komunikaciji i pružiti potencijalnim kupcima detaljnu sliku o proizvodu za kratko vrijeme.

Odgovornosti interakcije klijenata prodavca u prodavnici u prodavnici:

Da bi bio uspešan, demonstrator u prodavnici mora biti u stanju da uspostavi brzi odnos sa širokim spektrom ljudi i komunicira u stilu koji je simpatičan, relativan i ubedljiv.

Najbolji demonstratori u prodavnici su dobro govorjeni, energetski i intuitivni prema željama i potrebama prosječnog potrošača. Morate biti poštovani i imati prijatnu ličnost u interakciji s kupcima u svako doba.

Dok su svi prodavci u prodaji u maloprodaji odgovorni za informisanje potrošača o pozitivnim atributima proizvoda, neki demonstratori u prodavnici takođe su odgovorni za prodaju artikala.

Odgovornost za pripremu proizvoda za demonstratora proizvoda u prodavnici:

Određeni proizvodi u prodaji su spremni za upotrebu. Ostali proizvodi, kao što su prehrambeni artikli, moraju biti pripremljeni kao dio demonstracije u prodavnici. Demonstranti proizvoda u prodavnici u prodavnicama prodavnica često pripremaju hranu na vrućoj ploči ili drugom uređaju za kuhanje i omogućavaju kupcima da probaju proizvode gotovih prehrambenih proizvoda.

Neki neprehrambeni proizvodi koji se prikazuju u drugim vrstama maloprodajnih objekata moraju se sastaviti ili pokazati svoje funkcije. Staging je ponekad deo demonstracija, a demonstriraju u proizvodu često su odgovorni za kreiranje i sklapanje radnih stanica i prikaza proizvoda.

Prethodno iskustvo koje je potrebno da se prijavite za prodavca proizvoda u prodavnici:

Ponekad ne treba prethodno iskustvo prodavcima maloprodajnih proizvoda.

Ali kada demonstracija proizvoda zahtijeva specifičnu ekspertizu, demonstratori proizvoda u prodaji moraju imati praktične eksperte, iskustvo sa proizvodima ili obuku. Prethodno iskustvo u poziciji sa direktnim kontaktom sa klijentima je izuzetno poželjno za demonstratore proizvoda u prodavnici.

Poslodavci će podržati kandidate sa prethodnim iskustvom u pružanju usluga klijenata, prodaje, komunikacije, nastave i maloprodaje. Maloprodajna namirnica Demonstranti u inostranstvu možda moraju imati iskustvo u kuvanju i hrani.

Kvalifikacije maloprodajnih prodavaca proizvoda u prodavnici:

Očekuje se da demonstratori proizvoda u prodaji budu profesionalni i artikulisani i da budu ambasador proizvoda, brenda i maloprodajnih objekata u kojima rade, bilo da ih angažuju i plaćaju prodavnice ili ne. Strpljenje, entuzijazam i energija su važni kvaliteti za demonstratore proizvoda u prodaji.

Možete istaći iste informacije stotine puta u tipičnoj smjeni, ali morate biti u stanju da održite komunikaciju svež i oštar za svakog potencijalnog kupca.

Maloprodajnim prodavcima u prodavnicama u prodavnici možda će biti potrebno prethodno iskustvo u rukovanju hranom i sanitarijama.

Fizički zahtevi za maloprodajne prodavce u proizvodu:

Demonstranti proizvoda u maloprodaji moraju biti spremni da putuju, voze i učestvuju u značajnoj fizičkoj aktivnosti. Morate biti u stanju da stojite na nogama dugi vremenski period, podižete i premjestite proizvode i koristite proizvode ili pripremite hranu kako je to prikladno za demonstracije.

Od suštinskog je značaja upotreba odgovarajuće sigurnosne prakse pri rukovanju proizvodima i / ili kuhanju.

Obrazovni zahtevi za maloprodajne prodavce u proizvodu:

Iako se specifično obrazovanje često ne zahteva za maloprodajne demonstratore u prodaji, kandidati sa diplomom iz marketinga, poslovanja, odnosa s javnošću ili obrazovanja često su favorizovani.

Više o debati o maloprodaji

Plata, kompenzacija, isplata i naknade za maloprodajne demonstratore proizvoda u prodaji:

Najosnovniji položaji demonstratora u prodaji u maloprodaji u maloprodaji uglavnom se klasifikuju kao položaji za pola sata, koji plaćaju najmanje $ 10.00 po satu. Visoko specijalizovani i iskusni demonstrirani ekspertski proizvođači mogu napraviti platu koja je znatno više, u zavisnosti od nivoa potrebne ekspertize.

Nekim pozicijama demonstratorskih proizvoda u prodavnici može se platiti provizija ili prodajni bonus, pored njihove dnevne zarade ili plate.

Neki maloprodajni demonstratori u prodaji mogu takođe dobiti besplatne proizvode ili popuste proizvoda od proizvođača proizvoda ili prodavnice maloprodaje.