Ako revizor priđe vašem poslu - da li ste spremni?

Pre, tokom i nakon revizije ili inspekcije

Svi u poslu znaju revizije IRS-a, ali vaše poslovanje može pregledati ili revidirati lokalne, državne i savezne agencije i odeljenja za mnoštvo pitanja:

Evo liste državnih i federalnih agencija koje mogu vršiti reviziju ili pregledati svoje poslovanje.

Vrste revizija i inspekcija

Pripremite se prije revizije ili inspekcije

Napravite vreme da se pripremite za moguće revizije ili inspekcije:

Broj jedan koji treba učiniti tokom inspekcije ili revizije:

Budite ljubazni i korisni. Tvoj stav treba da bude: "Želimo da se držimo položaja i uradimo pravu stvar. Pomozite nam da znate šta je to. Ako postoje problemi, želimo ih ispraviti."

Nakon revizije ili inspekcije

Ako je inspektor navodio kršenja, možda imate pravo na žalbeni postupak. Kako se ovaj korak rukuje zavisi od određene agencije. Kao nadgledanje, svaka agencija treba da vam pruži pisani zapis o kršenjima, da li su to ispravne i kako, i koje novčane kazne i kazne se nametnuju.

U ovom trenutku, verovatno ćete želeti da kontaktirate svog advokata da biste razgovarali o odgovoru.

Ako ne dođe do kršenja inspekcije, razgovarajte sa svojim zaposlenima šta je dobro prošlo, ono što ste čuli ili vidjeli i šta možete naučiti da uradite bolje sledeći put.

Za skoro svako poslovanje, biće sledeći put.