Benchmarking u lancu snabdevanja

Opseg lanca snabdevanja u vašoj kompaniji treba stalno razmatrati

Operacije lanca snabdevanja unutar organizacije treba stalno razmatrati kako bi se utvrdilo gdje se mogu poboljšati ili eliminisati nedostaci . Jedan od načina da se to uradi je da izvrši niz benčmarking testova na svojim procesima lanca snabdevanja. Benchmarking ili postavljanje ciljeva omogućava kompaniji da proceni mogućnosti koje mogu imati za poboljšanje određenog broja oblasti u njihovom lancu snabdevanja, uključujući produktivnost, tačnost inventara, preciznost isporuke, gustinu skladištenja i vrijeme bin-do-bin.

Proces benchmarking-a može pružiti kompaniji određenu procenu koristi koje su ostvarene primjenom bilo kakvih poboljšanja.

Istorija benčmarkinga

Benchmarking je proces kojim se procjenjuje neko djelo ili učinak mjeri na neki način, bilo da je to merenje vremena, vrijednosti ili količine. Na primer, procena pokretnih stavki sa jedne lokacije za skladištenje u drugu može se meriti vremenom za pojedinačno kretanje ili količinom ako je učinak u određenom periodu. Projekat benčmarkinga će sakupiti procjene i razviti akcioni plan za poboljšanje procesa koji je ocijenjen. Popularnost benchmarkinga bila je predvodjena od strane Xerox Corporation 1980-ih godina i sada se koristi u korporacijama širom svijeta.

Vrste benčmarkinga

Mogu se identifikovati tri vrste benčmarkinga: interne, koje su fokusirane na procese jedne kompanije; spoljni, koji ispituje procese izvan direktne industrije kompanije; i konkurentan , koji ispituje procese u firmama unutar iste industrije.

Interni benčmarking

Interni benčmarking proces omogućava kompaniju sa nekoliko objekata koji posluju u istom procesu lanca snabdevanja kako bi upoređivali i suprotstavili načine na koji se proces odvija u tim objektima. Na primer, ako kompanija posluje sa pet distributivnih centara u SAD-u i Kanadi, proces benčmarkinga može ispitati niz operacija koje se odvijaju u svakom od distributivnih centara i upoređuju kako se one vrše i koja poboljšanja se mogu napraviti upoređivanjem rezultata benčmarkinga.

Ako kompanija uporedi procese preciznosti inventara, preciznosti isporuke i gustine skladištenja, rezultati procena objekata mogu pomoći kompaniji da poboljša procese na svim objektima.

Vanjska benčmarkinga

Za kompanije koje su obavile interne benčmarking i žele da istraže nove načine u kojima će poboljšati performanse svojih internih procesa, spoljni benčmarking može proizvesti značajna poboljšanja. Mnoge kompanije veruju da su njihovi procesi što efikasniji, ali često, efikasnost je ograničena znanjem unutar kompanije. Spoljni benchmarking proces odvodi kompaniju izvan svoje vlastite industrije i izlaže ih različitim metodama i procedurama. Na primjer, proizvođač i distributer električnih komponenti već nekoliko godina internacionalno upoređuju svoja skladišta i iscrpljuju ideje o poboljšanju efikasnosti. Približili su se veoma uspešnoj maloprodajnoj kompaniji da posjete svoje centralno skladište i uporede procese koje se tamo dešavaju da bi se uporedili sa sopstvenim procesima skladištenja. Spoljni benčmarking omogućio je proizvođaču električnih komponenti da procijene procese koji se vide u skladištu maloprodajnog dijela i razviju plan poboljšanja za svoje kapacitete na osnovu rezultata.

Konkurentno Benchmarking

Za kompanije koje ne rade kao i njihovi konkurenti, možda će želeti da identifikuju razloge zbog kojih njihovi procesi nisu toliko efikasni. Konsultantske i istraživačke firme mogu izvoditi konkurentne studije benčmarkinga za kompanije koje će identifikovati snage i slabosti svojih procesa na osnovu onih njihovih konkurenata. Kompanija može tada izraditi planove poboljšanja na osnovu rezultata konkurentskog benčmarkinga.

Komponente benčmarkinga

Postoji niz komponenti u studiji benčmarkinga. Ni svaki benchmarking projekat neće uključiti ove komponente, ali kombinacija njih može se koristiti.